Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman”

Despre noi

Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” este o unitate de învățământ public, care funcționează în alternativa educațională Waldorf. Instituția noastră a fost înființată în București, în anul 2002 și școlarizează elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal. Avem 24 de clase, 11 clase în școala primară, 8 la gimnaziu și 5 clase la liceu (specializarea științe ale naturii bilingv germană și științe sociale bilingv germană).

La admiterea în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, media ultimului intrat a fost 8,29 la specializarea Științe Sociale și 8,30 la specializarea Științe ale Naturii.

Unul dintre rezultatele deosebite obținute de elevii noștri este procentul de promovabilitate de 100% a Examenului de Bacalaureat înregistrat de promoția 2022.

La Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman” lucrează profesori cu experiență în Alternativa Educațională Waldorf, cu rezultate deosebite la examenele naționale de calificare și experiență academică – grad de doctorat.

Prin curriculum-ul „Alternativa Educațională Waldorf”, curricula, metodele moderne de predare-învățare, prin practicile sale specifice, unitatea de învățământ este identificată printr-o ofertă educațională specializată și diferențiată. Activitățile se desfășoară conform unui program intensiv de învățare a limbii germane și sunt completate cu ateliere și cluburi cu specific de artă, muzică, arte plastice, actorie și sportiv.

Elevii de nivel primar și gimnazial studiază limba germană intensiv, iar liceenii studiază limba germană bilingv.

Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” este o școală primitoare pentru toată lumea și dezvoltă relații sănătoase cu comunitatea punând în valoare nevoile și interesele copiilor și nevoile specifice ale familiilor acestora.

În școală, prin practici zilnice sunt promovate valori precum respectul, toleranța, grija, atenția față de nevoile celorlalți, cooperarea, implicarea comună, responsabilitatea, bunătatea, bucuria, libertatea.

Apreciem respectul pentru individ, încurajând participarea deplină a copiilor, profesorilor și părinților. Pentru noi, este atât de important să fim o familie, cu trei piloni (elev-profesori-părinți) fiecare profesor fiind preocupat de dezvoltarea academică, socială și morală a fiecărui copil.

În scopul recompensării sau ajutorării, oferim elevilor noștri toate categoriile de burse: de performanță, burse de merit, burse de studiu, burse sociale.

Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman” are o experiență de 18 ani în inițierea și implementarea proiectelor și activităților extrașcolare, în colaborare cu școli și instituții nonșcolare. Activitățile s-au concentrat în principal pe dezvoltarea competențelor elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal: abilități sociale și civice, abilități STEM, abilități digitale, conștientizare și exprimare culturală.

Prin programele și proiectele pe care LTBIW le inițiază și le implementează de la înființare și până în prezent, considerăm că școala dă dovadă de deschidere către comunitate, implicând în activități nu doar cadrele didactice din școală, ci și organizațiile nonșcolare. Acest tip de colaborare exploatează potențialul elevului și al profesorului, stimulând creativitatea și gândirea critică a acestuia, încurajând comunicarea, exprimarea liberă și schimbul de idei, aducând școala mai aproape de lumea reală.

Unele dintre cele mai importante proiecte:

 

-TEMP – PHERECLOSE RO-SP – ”Hands on the soil” – februarie 2021 – martie 2022, (link)

-ROSE – „Proiect Învățământ Gimnazial România” VIATA – Vis. Ideal. Aspiratie. Tinta. Adult, în baza Acordului de grant nr. SGL / RI / 40 din 27.06.2017 – Perioada de implementare 2017 – 2022, (link)

-„Ateliere de educație emoțională prin terapie prin artă, euritmie și terapie prin muzică” (martie-aprilie 2017), (link)

-„Delta din oraș” – (aprilie-mai 2018), (link)

-„FENOMENE DE RISC ATMOSFERIC: CONCEPTE, MONITORIZARE ȘI IMPACT” (februarie – martie 2019), (link)

-Primăria Copiilor (aprilie 2018, septembrie 2019), (link)

-Noiembrie 2020 – Parteneriat cu Asociația pentru Creative STEM, Concurs FIRST LEGO League România

-Worldwide Children Festival – aprilie 2019 – Concurs, ateliere de știință, conferință de Fizică

-Proiect Tășuleasa – 2017-2019 – Proiect derulat în parteneriat cu ONG „Tășuleasa Social” (pădurea pedagogică)

-Noaptea Cercetătorilor Europeni – Parteneriat cu UniCo – Universitatea Copiilor din București.

Contact

  • Bulevardul Dimitrie Pompeiu 3, București
  • 021.210.33.91
  • liceulteoreticbilingv_ita_wegman@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!