Școala Postliceala Sanitara „Carol Davila”

„Dreptul la Educație trebuie înțeles prin obligația de a fi educat, așa cum dreptul la sănătate se poate cere numai cu însușirea activă a obligației de a fi sănătos. Și puterea de a zâmbi este o opțiune fundamentală pentru fericirea ta și mai ales a celorlalți.”

            Președintele Consiliului de Administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”                                      

                                                                   Prof. Univ. Dr. Alexandru Ioan Mincu

 

Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” este o instituţie de învăţământ preuniversitar, promotor al învăţământului particular din ţara noastră, înfiinţată de către medic primar Dr. Mioara Mincu, în anul 1990. Din anul 1992, Școala şi-a desfăşurat activitatea sub egida Confederaţiei Naţionale a Femeilor din România şi a funcţionat ca o organizaţie non-guvernamentală, apolitică, non-profit, iar in anul 2009 a intrat sub patronajul Fundației Umaniste „Dr. Mioara Mincu”.

Încă de la înființarea ei și până în prezent, Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” și-a menținut poziția pe piața școlilor de profil, fiind cea mai mare instituție de învățământ preuniversitar particular din România, acreditată pentru toate calificările profesionale, prin OMECTS Nr. 3391/29.12.2012 pentru calificările profesionale asistent medical generalist și asistent medical de farmacie și prin OMENCṢ Nr. 4422/04.07.2016 pentru calificarea profesională asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare.

În 30 de ani de activitate, Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” a format 28 de generaţii de asistenţi medicali. Cifra de şcolarizare se ridică anual la aproximativ 1600 de elevi datorită pieṭei forței de muncă tot mai ofertante pentru domeniul medical, atât ȋn țară, cât ṣi ȋn străinătate. Peste 85 % din absolvenţii Şcolii se angajează în domeniul  sanitar imediat după absolvire.

Corpul profesoral este constituit din cadre didactice titulare – peste 50 % ṣi cadre didactice asociate care ȋṣi desfăṣoară activitatea ṣi ȋn unitățile sanitare. Pregătirea de specialitate şi metodico – ştiintifică a cadrelor didactice este o calitate dovedită prin competenţele profesionale formate la elevi, rezultatele acestora la concursurile şcolare şi la examenele de certificare a calificării profesionale, performanţele obţinute de absolvenţi la locul de muncă. Dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în carieră este o preocupare permanentă  atât a cadrelor didactice, cât şi a conducerii şcolii.

Cursurile teoretice se desfășoară în cele 2 sedii ale școlii: sediul principal din Str. Viitorului nr. 161-163 și sediul din Str. Radu de la Afumați nr. 57. Sălile de curs, sălile de demonstrații, laboratoarele, cabinetul de informatică sunt dotate cu materiale didactice, aparatură modernă specifică domeniului medical și echipamente IT. Biblioteca școlii deține aproximativ 4000 de volume de specialitate și 700 titluri de carte.

Stagiile clinice se desfășoară în unitățile sanitare partenere din București: spitale , farmacii, centre medicale de recuperare.

Pregătirea profesională a elevilor noștri și construirea viitorului lor profesional necesită o activitate educațională complexă, care pe lângă instruirea teoretică ṣi practică, în conformitate cu planurile cadru ȋn vigoare, cuprinde numeroase activităṭi extraṣcolare și extracurriculare:  participarea la stagii de practică ȋn ṭările Uniunii Europene, ȋn cadrul Modulului European de Nursing, ȋn cadrul proiectelor Erasmus +  și a parteneriatelor bilaterale ȋncheiate cu ṣcoli similare; implicarea ȋn promovarea educaṭiei pentru sănătate ȋn ṣcoli generale ṣi licee, ȋn comunitate, cu ocazia unor zile mondiale ale sănătăṭii: Ziua Mondială a Diabetului Zaharat – Glicoday, Ziua Mondială a Sănătătii, Ziua Mondială a Asistentului Medical etc., activităṭi ȋn cadrul cărora elevii, sub ȋndumarea profesorilor de nursing și a medicilor, oferă servicii medicale gratuite: măsurarea tensiunii arteriale, testarea glicemiei, indicaţii profilactice privind bolile cardiovasculare şi metabolice; participarea la cursuri Master Class organizate de școală ȋn colaborare cu partenerii educaționali, participarea la concursuri ṣcolare organizate de ṣcoala noastră sau de ṣcoli similare, asigurarea asistenṭei medicale la concursurile sportive, la probele sportive necesare admiterii la liceu, sub ȋndrumarea profesorilor de specialitate din școală; pregătirea elevilor pentru examenele de certificare a calificării profesionale la finalul celor 3 ani de studii.

Modulul European de Nursing (ENM – European Nursing Module) – este o rețea formată din 17 țări și 34 de școli și universități de profil din Europa, în care școala noastră este membru încă din anul 1999. ENM le oferă elevilor noștri posibilitatea de a interacṭiona cu elevi și studenți străini și de a efectua stagii clinice, de două săptămâni, în spitale din țările membre ale rețelei.

Participarea în cadrul acestui proiect crește angajabilitatea absolvenților atât la nivel național, cât și internațional.

Întreaga activitate a școlii este riguros planificată și analizată la nivelul catedrelor de specialitate (Catedra de Nursing, Farmacie și Științe Medicale, Catedra de Balneofiziokinetoterapie și Catedra de Științe Socio-umane), al comisiilor de lucru, al departamentelor: secretariat, administrativ, financiar, juridic.

Implicarea și responsabilizarea tuturor angajaților școlii, unitatea de acțiune și pregӑtirea profesională a acestora, reprezintă cheia succesului în realizarea obiectivelor educaționale și manageriale:

  • Formarea asistentului medical înalt calificat, prin dobândirea unor competențe profesionale de nivel ridicat, relevante pentru piața muncii și pentru societate;
  • Optimizarea strategiilor de promovare a ofertei educaționale în vederea identificării tipului de elev compatibil cu profilul asistentului medical;
  • Schimbarea și dezvoltarea organizațională;
  • Perfecționarea personalului didactic și didactic auxiliar;
  • Creșterea ratei de absorbție a absolvenților pe piața muncii interne și internaționale;
  • Valorizarea școlii la nivelul comunității locale.

18 săli de clasă;
2 laboratoare;
3 săli de demonstrații;
1 bibliotecă;
1 cabinet de informatică

Contact

  • Strada Viitorului Nr. 161-163, Sector 2, Bucuresti
  • 0216107068
  • contact@scoalacdavila.ro

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!