Școala Gimnazială Specială nr. 2

Despre noi

Înființată în anul 1965 sub denumirea de ”Scoala Ajutătoare nr.2 ”, în prezent, Şcoala Gimnazială Specială nr. 2 oferă asistență educațională și terapeutic-recuperatorie pentru elevi cu deficiențe mintale moderate/ușoare/grave profunde sau asociate.

De asemenea, școala noastră furnizează servicii educaționale și de sprijin pentru elevi cu cerințe educative speciale, integrați în învățământul de masă, pentru elevi nedeplasabili, școlarizați la domiciliu sau școlarizați la patul de spital (în cadrul Institutului Clinic Fundeni și Institutul Oncologic Al. Trestioreanu).

În cadrul școlii sunt aplicate strategii specifice de intervenţie educațional-terapeutică pentru elevi cu sindromul ADHD, sindromul Down, tulburări din spectrul autist şi alte tipuri de deficiențe. De asemenea, cadrele didactice ale școlii sunt perfecționate în domeniul elaborării și implementării de programe educaționale terapeutice pentru elevii cu dizabilități grave, severe, profunde sau asociate, nedeplasabili școlarizaţi la domiciliu.

Pornind de la viziunea ”Un învăţământ la standarde de calitate, într-o şcoala de nivel european!”, misiunea asumată de către întreg personalul Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 2 este să dezvolte contexte şi situaţii de învăţare, urmărind implicarea elevilor cu cerințe educative speciale sub cât mai multe aspecte: cognitiv, social, cultural, precum şi cel al parteneriatului cu familia şi comunitatea, vizând, totodată, asigurarea unei continuităţi şi coerenţe a demersului educational. De asemenea, se dorește crearea unei imagini optime a spațiului școlar unde  resursele  umane și materiale sunt folosite pentru dezvoltarea elevului în conformitate cu potențialul acestuia,  și asigurarea de premise în vederea integrării sociale și profesionale în mediul școlar, social și profesional.

Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt de respect şi de sprijin reciproc. Promovarea  interculturalității şi cooperarea la toate nivelurile asigura o educație de calitate pentru elevii școlii noastre.  Pregătirea profesională și experiența cadrelor didactice generează valori educaționale care susțin și dezvoltă o cultură comună, bazată pe respect, toleranță, colaborare, muncă în echipă.

  • Școala europeană (2017-2019)
  • Clădire reabilitată în cadrul Programului de reabilitare derulat de Primăria Municipiului București (PMB) în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții (BEI), în perioada 2010-2012;
  • Toate sălile și cabinetele sunt dotate cu calculatoare și conexiune la Internet;
  • Sală multisenzorială dotată la standarde europene (un mediu cu proprietăți terapeutice, o metodă de tratament și o abordare centrată pe pacient): stimularea multisenzorială asigură receptarea, interpretarea și integrarea stimulilor pentru optimiza interacționea elevului cu mediul și alte persoane;
  • Aplicant și partener în Proiecte din cadrul programului Erasmus+, finanțate de Uniunea Europeană, începând cu anul 2015.

Contact

  • Strada Popa Petre, București
  • 021.211.12.57
  • scoalaspeciala2@gmail.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!