Şcoala Gimnazială "Petre Ghelmez"

Despre noi

Situată pe Strada Pescăruşului Nr.124, Şcoala Gimnazială ”Petre Ghelmez” este o adevărată oază de verdeaţă şi de linişte, tulburată doar de larma veselă a copiilor.

Parafrazându-l pe Mircea Eliade, putem spune că „Suntem condamnaţi să învăţăm şi să ne trezim la viaţa spirituală prin….. şcoală”.

Şcoala noastră a fost fondată în  anul 1959,  astfel, de mai bine de 56 de ani, dascălii

Şcolii Gimnaziale „Petre Ghelmez”, încearcă să transpună acest principiu generaţiilor care au trecut pragul şcolii noastre. Cunoscută în cartier cu numele Şcoala nr. 58, din anul 2004, acestui număr i se asociază un nume emblematic : Petre Ghelmez. In anul 2011, s-a păstrat numele poetului, renunțându-se la numărul școlii , cu sentimentul că limba româna va fi mai frumoasă, că elevii școlii noastre se vor apropia mai mult de universul cărților și în acest fel, vor fi mai buni, mai autentici, mai români.

Școala Gimnazială ”Petre Ghelmez”deschide ușile tuturor celor care au nevoie de

educație, este o școală cu identitate proprie prin calitatea instruirii și educației, profesionalism, modernizare și prin participarea tuturor factorilor implicați  (elevi, profesori, părinți, comunitatea locală). Instituția noastră face parte dintr-un sistem educațional public, democratic și deschis, caracterizat prin cooperare, încurajarea spiritului de inițiativă, a creativității și promovarea egalității de șanse pentru toți elevii, realizate printr-o comunicare deschisă cu toți factorii educaționali. Oferta educațională a instituției noastre vizează formarea centrată pe elev, stimulează tratarea interculturală și transdisciplinară cu implicarea activă a comunității în viața școlii, iar activitățile extracurriculare sunt diversificate la propunerile elevilor.
În școala noastră sunt create premisele unui mediu favorabil învățării, care să asigure un climat adecvat, bazat pe respect, dăruire reciprocă, în care fiecare persoană să beneficieze de șansa pregătirii și dezvoltării sale.

Mulţi dintre absolvenţii generaţiilor anterioare au urmat licee de prestigiu şi cursuri

universitare. Azi, foştii elevi sunt studenţi la Universitate, Politehnică, A.S.E, Medicină şi Farmacie sau Drept.

Personalităţi marcante din presă ca: Iolanda Stăniloiu, Gilda Lazăr au fost elevele

şcolii noastre, în timp ce alţi absolvenţi sunt apreciaţi specialişti.

În prezent în școală își desăvârșesc educația aproximativ 800 de elevi și preșcolari sub

atenta îndrumare a 48 de cadre didactice și a personalului didactic auxiliar (bibliotecar, secretar-șef și administrator financiar). Personalul nedidactic, prin dăruirea de care dă dovadă, contribuie substanțial la sporirea gradului de confort al elevilor.
Cabinetele (informatică, geografie, limba română, matematica, logopedie, cabinetul medical),laboratorul de chimie, sala festivă, sala de sport, sălile de clasă echipate cu tehnică IT și în ansamblu întreaga clădire, echipată la standarde europene, fac din Școala Gimnazială ”Petre Ghelmez” un punct de atracție pentru elevii din întregul municipiu și localitățil învecinate.
Argument la toate afirmațiile de mai sus stă numărul mare de elevi participanți și câștigători la olimpiadele și concursurile școlare municipale și  naționale ( Limba și literatura română, geografie și astronomie). Echipa managerială formată din Director,prof. Mariana Dinu și Director adjunct,prof. învățământ primar Tănăsescu Elena este permanent preocupată de dezvoltarea instituției, stimulează dezvoltarea parteneriatelor, a colaborărilor interne şi externe care să promoveze valorile europene, munca în echipă, civismul, dialogul intercultural. În acest sens, stau parteneriatele cu :

-Agenția Națională Antidrog ( Proiectele : ”Cum să creștem sănătos” cu copii dingrădiniță de la grupa mare și până la cei din clasa I,”ABC-ul emoțiilor” cu  elevii cls. II-IV,  ”Necenzurat” cu elevii claselor a VI-a, ș.a. );

-Junior Achievment România” ( Proiectul ”Dezvoltare abilități de viață și educațiefinanciară” cu elevii claselor primare);

-Organizația Salvați Copii (Proiectul: ”Mobil Kid ‘s”împreună cu elevii cls. pregătitoare – IV);

-Primăria Municipiului București – CIVITAS ( Proiectul: ” Magia Crăciunului ” – participă toți elevii interesați ai școlii);

-Primăria Municipiului București – CIVITAS , ( Proiectul:” Un stil de viață sănătos prin alimentație și sport ” cu elevii claselor primare);

-Brigada rutieră (Proiectele:”Stop accidentelor rutiere. Viața are prioritate”, cu elevii claselor primare și gimnaziale;

-eTwinning Project (Proiectele ”Read and share” și ”Bridge of Culture”ș.a.

Putem concluziona astfel că în școala noastră, dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim, asigurarea unui climat ce promovează respectul, toleranța și înțelegerea față de culturi și valori diferite, dobîndirea capacității de rezolvare a problemelor și de recunoaștere individuală și socială, reprezintă preocupări constante pentru realizarea succesului personal și profesional al elevilor noștri.

Contact

  • Strada Pescărușului 124, București
  • 021.324.51.35
  • scoala58@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!