Școala Gimnazială nr. 85

Despre noi

Şcoala Gimnazială Nr. 85 a fost înfiinţată în 1963. A beneficiat de dascăli devotaţi şi de prestigiu, care au aşezat pe frontispiciul ei o lumină specială. De la bun început, cadrele didactice ale  acestei şcoli au colaborat cu Institutul de Ştiinţe Pedagogice, pe care l-a găzduit o lungă perioadă de timp. Astfel, şcoala a devenit o şcoală pilot a Ministerului Învăţământului, unde s-au experimentat programe educaţionale, aplicate ulterior şi în alte unităţi de învăţământ.

În 1994, şcoala noastră a adoptat numele de “Vasile Bunescu”, în memoria pedagogului Vasile Bunescu, profesor al Universităţii din Bucureşti, care timp de 20 de ani a efectuat în cadrul şcolii cercetări ample pe tema învăţării depline. Tot din 1994 a fost instituit ”Premiul Vasile Bunescu”, decernat anual şefului de promoţie de fiul marelui pedagog.

În anul 1977, prin decizia Ministerului Învăţământului, Şcoala Generală Nr. 85 s-a unificat cu Şcoala Generală Nr. 53, care funcţiona în două localuri, situate în str. Traian nr. 160 şi în str. Popa Nan nr. 47 B. Localul din strada Traian a fost construit în anul 1895, aici funcţionând întâi Şcoala de Fete Nr. 9, apoi Şcoala Nr. 53. Clădirea a fost renovată şi remobilată în 2001 şi 2006. În localul din strada Popa Nan a funcţionat iniţial o şcoală de cântăreţi bisericeşti, ulterior primind alte destinaţii. Din 1996, după reamenajare, aici funcționează Școala ”Anastasia Popescu”.

În 1998, ministrul învăţământului, Andrei Marga, a inaugurat Centrul pentru Formare Profesională Continuă, care îşi avea sediul în incinta şcolii. În cadrul centrului, în a cărei activitate au fost implicate şi cadre didactice, se desfăşurau cursuri de management pentru directori, cursuri de reconversie profesională, sesiuni de comunicări ştiinţifice, expoziţii de carte şcolară, etc.

Printre elevii şcolii s-au numărat Adrian Severin, Radu Coşarcă şi Ruxandra Săraru.

Am fost  o școală de cartier cu rezultate remarcabile. Am crescut, cu timpul, în toate componentele, îndeosebi în cele valorice.

Şcoala Gimnazială Nr. 85 a fost prima scoala gimnaziala declarata “Scoala Europeana” in perioada 2006 – 2009

Din 2009, suntem o școală cu clasele I-VIII care funcționăm într-o singură clădire, într-un singur schimb, în clase dotate cu aparatură modernă necesară procesului instructiv-educativ și pavoazate corespunzător vârstei elevilor. Suntem un colectiv didactic a cărui principală calitate este dorința de perfecționare materializată prin munca asiduă dăruită idealurilor de performanță; o școală pentru viață, în care facem training și formare pentru inserție socială;  suntem elevi care știu ce vor de la viitor și se pregătesc pentru a fi competitivi; suntem părinți dornici să contribuim la dezvoltarea școlii în care învață copiii noștri; suntem noi, Școala Gimnazială Nr. 85., din str. Medic Constantin Zlătescu nr. 7A, zona Iancului.

Vom fi mai mult decât suntem, o școală prietenoasă care va crea forme atractive de învățare și activități extracurriculare; o școală a intersecției comunitare în care elevi, părinți, reprezentanți ai autorității locale, agenți economici, instituții de cultură vom forma echipe de lucru pe proiecte concrete, o școală a serviciilor esențiale către comunitate: consiliere privind cariera, reconversie profesională, mediere ocupațională.

 • 24 clase (dotate cu mobilier nou, calculatoare, laptop-uri, videoproiectoare, table interactive)
 • 3 laboratoare (fizică – chimie, informatică, biologie)
 • biblioteca
 • 2 cabinete medicale (pediatrie, stomatologie)
 • cabinetul de consiliere psihopedagogica
 • teren de sport si 2 sali de sport amenajate in incinta scolii
 • mijloace audio-vizuale
 • materiale didactice diverse
 • loc de joacă special amenajat pentru copii
 • Programul Școala după școală

Contact

 • Strada Locotenent Constantin Zlătescu 7A, București 
 • 021.252.45.20
 • scoala85@gmail.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!