Școala Gimnazială nr. 66

Despre noi

Școala Gimnazială Nr. 66 funcționează în clădirea actuală din septembrie 1974 odată cu finalizarea lucrărilor construcției.  Înaintea acestei date a existat Școala Nr. 59 situată in cartierul Ostrov, peninsulă aflată pe lacul Fundeni.

Școala este situată în partea de sud-est a Capitalei, pe strada Logofăt Dan, nr. 1, stradă care face legătura între șos. Pantelimon și Șos. Vergului, de unde se poate trage concluzia că se află în cartierul Pantelimon, aproape de ieșirea din București spre Lehliu, drumul național 3.

Denumirile străzilor din zonă (Logofăt Dan, Marcu Armașu) au semnificații istorice: marele logofat Dan între anii 1586-1587 în timpul Domnului Mihnea al II-lea Turcitul, Visana fiica armașului Marcu care a renovat biserica Mărcuța, ea fiind nepoata logofătului Dan. Cartierul Pantelimon, în care se află Școala Gimnazială Nr. 66, este populat, aceasta fiind înconjurată de blocuri înalte, construite în ”epoca de aur”.

Construcția este în formă de U cu două etaje, așa cum erau construite toate școlile în acea vreme. Populația, era până în anii 1990 preponderent muncitorească, în zonă aflându-se coloșii industriali: Granitul, Uzinele 23 August, Republica, Mașini Unelte, deci familii cu mulți copii. Din aceste considerente numărul elevilor școlii era de ordinul miilor, existau clase paralele până la litera J (cam 10 clase pe nivel) fiecare cu 40-42 elevi, astfel că se învăța în trei schimburi iar numărul cadrelor didactice trecea de 100. Cu timpul numărul elevilor a scăzut ajungând la trei clase pe nivel fiecare cu 30 de elevi și implicit și numărul cadrelor didactice, asistând și la restrângeri de activitate.

Străzile aferente Școlii Gimnaziale Nr. 66, care formează circumscripția școlară sunt în număr de 42, aflate între Șos. Pantelimon, nr. 350-362 (până la Spitalul Sf. Pantelimon), Șos. Vergului, parcul Morarilor, Unitatea de pompieri.

Activitățile cadrelor didactice și ale elevilor au fost diferite de-a lungul timpului: activități pionierești, colectări de sticle, borcane, maculatură, participări la concursuri și olimpiade cu rezultate importante dar și participări la festivaluri gen ”Cântarea României”, iar după anul 1990, școla a fost implicate în foarte multe proiecte dintre care amintim: Comenius, Primăvara școlilor, “Aproape de Eminescu”, Proiect de educație rutieră  și parteneriate cu Colegiul Hippolyte Rémy – Coulommiers, Franța

Astăzi, în școală sunt peste 900 de elevi, cuprinși în 34 de clase, de la pregătitoare până la a opta, coordonați de 48 cadre didactice, personalul didactic auxiliar, asistent medical și personal nedidactic.

Populația școlară este formată din elevi care locuiesc în circumscripția școlii, dar și dintr-un număr destul de mare de elevi care vin din localitățile limitrofe (Orașul Pantelimon, comunele Cernica, Dobroiești, Fundeni, Brănești).

Prin activitatea depusă, personalul didactic își dorește să mențină școala la un nivel superior

în pregătirea elevilor.

De-a lungul timpului, elevii școlii, îndrumați de cadrele didactice dedicate acestei meserii au obţinut rezultate deosebite la concursuri școlare, la olimpiadele organizate pe discipline, la examenele de capacitate și la Evaluările Naţionale.

În prezent, elevii și profesorii sunt preocupaţi de realizarea unei noi calităţi în învăţământul românesc, punându-se accent  pe integrarea tuturor copiilor în colectivele claselor, reducerea abandonului școlar, evaluarea și asigurarea calităţii educaţiei.

Pentru menținerea culturii organizaționale, în fiecare an se desfășoară câteva evenimente importante, care au devenit tradiție în școală, după cum urmează: Halloween, Serbări de Crăciun, „Ziua porților deschise”, Concursul interdisciplinar „Cei mai buni dintre cei buni”, „Sesiunea de Comunicări Științifice pentru Elevi”- care a ajuns la ediția XV, „Cupa Școlii Gimnaziale Nr. 66”– competiții sportive, „Cupa Generațiilor” – meciuri de baschet, volei între echipa profesorilor și echipa elevilor, „Ultimul Clopoțel pentru Clasa a VIII-a”, „Serbarea Abecedarului”, „Predarea Cheii Școlii”.

Misiunea școlii

Fiecare copil are drepul la educație, la cunoaștere, să – și descopere talentele, să le cultive și să le dezvolte  pentru a putea obține performanțe într-un anumit domeniu.

De aceea, misiunea Școlii Gimnaziale Nr. 66 este de a asigura tuturor elevilor săi o educaţie de calitate centrată pe nevoile elevului pentru a se putea adapta cerinţelor profesionale ale societăţii române sau europene de mâine.

Școala Gimnazială Nr. 66 oferă elevilor o educaţie de calitate, promovează un învăţământ modern, centrat pe elev care alternează metodele tradiţionale de predare – învăţare cu metode moderne, antrenând implicarea elevilor în diverse activități educative.

  • Clădirea a fost reabilitată, și modernizată la standare europeneprin programul BEI în periada 2008 -2009
  • 19 săli de curs,
  • 5 laboratoare
  • 4 cabinete  dotate corespunzato

Contact

  • Strada Logofătul Dan 1, București
  • +40212.554.580
  • scoala_66@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!