Școala Gimnazială nr. 62

Despre noi

Şcoala este construită pe terenul donat de doamna EMILIA DR. SADOVEANU, fiica moşierului ION I.PETRESCU, conform actului de ”donaţiune”.

Primul an şcolar  fost 1909-1910, cu predare simultană la clasele I-şi a II-a având ca prim dascăl pe doamna BĂLAŞA CLONARU.

De-a lungul timpului şcoala a purtat diverse denumiri, dar a funcționat neîntrerupt. În anul 1981 începând construirea celui de-al doilea corp de clădire (ŞCOALA NOUĂ).

 VIZIUNEA ȘCOLII

„Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătura, ci să deştepte cultivând destoiniciile intelectuale in inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.” (Ioan Slavici)

  MISIUNEA ȘCOLII

Urmărind ca scop fundamental pregătirea tinerilor pentru integrarea în societate, pe de o parte şi dezvoltarea maximă a potenţialului lor, pe de altă parte, şcoala trebuie să-i ajute pe tineri să se cunoască şi să se accepte, să-şi proiecteze idealuri şi să le interiorizeze în identitatea lor,      să-i ajute să conştientizeze şi să-şi asume responsabilitatea de a se implica în dezvoltarea societăţii.

Educaţia şi şcoala contemporană suportă presiuni tot mai mari din partea celorlalte subsisteme ale societăţii. Toate aceste presiuni au contribuit la modificarea rolului şcolii: dintr-o instituţie autonomă, specializată exclusiv în transmiterea ştiinţei de carte, şcoala a devenit interfaţa în relaţia individ-societate, spaţiul social specific în care se manifestă disfuncţiile şi tensiunile societăţii şi, prin aceasta prevenţia şi terapia acestora. Şcoala este prima instituţie care îi confruntă pe elevi cu exigenţele integrării în societate şi toate cercetările demonstrează că modul în care se adaptează un copil la cerinţele şcolii reprezintă principalul indicator predictiv cu privire la calitatea conduitei sale socio-profesionale ca adult.

Şcoala noastra asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală şi lingvistică diferită.

  • Între anii 2007-2010 şcoala intră într-un amplu proces de reabilitare şi modernizare în cadrul proiectului finanţat de BEI; se construieşte noua sală de sport, modernă şi spaţioasă.
  • Școala este compusă din trei corpuri: Corpul A (Școala Veche), Corpul B (Școala Nouă) și Corpul C (Sala de sport), Corpul D (Grădinița școlii noastre).
  • Elevii școlii învață într-un singur schimb, de dimineată și dispun de laboratoare, modern dotate, pentru disciplinele: chimie, fizică, biologie și cabinete de limba română, limba engleză, limba franceză, matematică, istorie, religie, geografie și arte.

Contact

  • Strada Potârnichii 3, București
  • +40212.553.635
  • scoala_nr_62@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!