Școala Gimnazială nr. 62

Despre noi

Şcoala este construită pe terenul donat de doamna EMILIA DR. SADOVEANU, fiica moşierului ION I.PETRESCU, conform actului de ”donaţiune”.

Primul an şcolar  fost 1909-1910, cu predare simultană la clasele I-şi a II-a având ca prim dascăl pe doamna BĂLAŞA CLONARU.

De-a lungul timpului şcoala a purtat diverse denumiri, dar a funcționat neîntrerupt. În anul 1981 începând construirea celui de-al doilea corp de clădire (ŞCOALA NOUĂ).

 VIZIUNEA ȘCOLII

„Învățăm împreună să construim viitorul, iar viitorul începe în școală.”

  MISIUNEA ȘCOLII

Învățăm împreună să construim viitorul, iar viitorul începe în școală.

 

Urmărind ca scop fundamental pregătirea tinerilor pentru integrarea în societate, pe de o parte şi dezvoltarea maximă a potenţialului lor, pe de altă parte, şcoala trebuie să-i ajute pe tineri să se cunoască şi să se accepte, să-şi proiecteze idealuri şi să le interiorizeze în identitatea lor,      să-i ajute să conştientizeze şi să-şi asume responsabilitatea de a se implica în dezvoltarea societăţii.

Educaţia şi şcoala contemporană suportă presiuni tot mai mari din partea celorlalte subsisteme ale societăţii. Toate aceste presiuni au contribuit la modificarea rolului şcolii: dintr-o instituţie autonomă, specializată exclusiv în transmiterea ştiinţei de carte, şcoala a devenit interfaţa în relaţia individ-societate, spaţiul social specific în care se manifestă disfuncţiile şi tensiunile societăţii şi, prin aceasta prevenţia şi terapia acestora. Şcoala este prima instituţie care îi confruntă pe elevi cu exigenţele integrării în societate şi toate cercetările demonstrează că modul în care se adaptează un copil la cerinţele şcolii reprezintă principalul indicator predictiv cu privire la calitatea conduitei sale socio-profesionale ca adult.

Şcoala noastra asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală şi lingvistică diferită.

Şcoala noastră îşi propune:

 • Adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor;
 • Pregătirea elevilor pentru integrarea în societate;
 • Promovarea valorilor europene, precum: pluralismul de idei, toleranţa etnică şi socială;
 • Derularea unui program atractiv de selecție și pregătire a elevilor capabili de performanță;
  • Dezvoltarea unor parteneriate locale, naţionale şi internaţionale, pentru promovarea comunicării interculturale;
  • Crearea oportunităților pentru educația informală și non-formală (activități extracurriculare și extrașcolare);
  • Ridicarea standardelor calitative ale educației formale și non – formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potențialului elevilor și a formării lor ca cetăteni europeni;
  • Afirmarea și consolidarea imaginii școlii prin integrarea absolvenților în licee de elită;
  • Dezvoltarea dimensiunii pragmatice a personalităţii tinerilor;
  • Formarea continuă a profesorilor cu scopul consolidării și sporirii prestigiului de care se bucură în comunitate școala noastră.

Contact

 • Strada Potârnichii 3, București
 • 021.255.36.35
 • scoala_nr_62@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!