Școala Gimnazială nr. 49

Şcoala gimnazială nr. 49 s-a înfiinţat şi a fost dată în folosinţă la 1 septembrie 1957. Înfiinţarea şcolii răspundea unei necesităţi stringente, clar exprimate de către locuitorii cartierului Vatra Luminoasă, majoritatea muncitori la Uzinele Malaxa.
În urma aprobării Ministerului Învăţământului, şcoala a fost construită de către Primăria sectorului 2 din surse bugetare, fiind alcătuită dintr-un singur corp, cu parter şi două etaje.
Încă de la înfiinţare, şcoala a funcţionat cu trei clase paralele pentru fiecare an de studiu. Datorită spaţiului restrâns (15 săli de clasă), activitatea se desfăşura în două schimburi: clasele primare dimineaţa şi clasele gimnaziale după-amiaza.
În perioada 2003-2004 s-a construit sala de sport modernă iar în perioada 2009-2011 s-a realizat reabilitarea și extinderea clădirii prin Programul B.E.I., urmarea fiind mărirea spațiului destinat activităților de învățământ cu 5 săli, extinderea bibliotecii și înființarea unei săli de lectură, crearea de spații destinate serviciului administrativ.
Din 2011 până în 2017, efectivele de elevi au crescut de la 780 la peste 1200 elevi care învață în 44 clase, 28 clase primare și 16 clase gimnaziale. Începând cu anul școlar 2017-2018, programul se desfășoară în trei ture.
Adevărata împlinire a şcolii noastre sunt Elevii. An de an, elevii acestei şcoli se întorc de la olimpiadele şi concursurile şcolare cu premii în care sunt adunate sute de ore de muncă. Absolvenţii şcolii se îndreaptă spre liceele de prestigiu, unde ne-au reprezentat întotdeauna cu cinste.
Fiind o şcoală de prestigiu, practicăm un învăţământ care încurajează competenţa, dar şi cultivarea talentelor în domeniul artistic, plastic, muzical, sportiv, astfel încât fiecare elev poate să parcurgă un traseu educaţional potrivit aspiraţiilor sale.
Şcoala noastră îşi propune să dezvolte un învăţământ modern, european, în care elevii sunt stimulaţi să promoveze respectul pentru adevăratele valori prin formarea lor ca oameni ai societăţii de mâine.

  • Clădirea școlii a fost reabilitată și modernizată prin Programul BEI în anii 2009-2011.
  • Spațiile de învățământ au dotări la standarde europene. Toate sălile de curs și laboratoarele sunt dotate cu calculator, videoproiector și conexiune la internet.
  • Școala are sală de sport nouă, bibliotecă cu sală de lectură, cabinet de consiliere psihopedagogică.
  • Elevii școlii au obținut numeroase premii la concursurile școlare atât la nivel local, cât și național.
  • Personalul didactic este bine pregătit, majoritatea având gradul didactic I.

Contact

  • Strada Vatra Luminoasă 99, București
  • 021.250.24.44
  • office@scoala49.ro

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!