Școala Gimnazială nr. 41

Despre noi

Şcoala Gimnazială nr. 41 este situată in cartierul “Ion Creangă”, strada Nicolae Apostol, nr. 2-4, pe latura nord-estică a municipiului București, având în vecinătate: “supermarket Carrefour”, “Complexul Comercial Europa” şi orașul Voluntari .

Şcoala Gimnazială nr. 41 se înscrie în rândul şcolilor ce pregătesc elevii pentru treapta următoare, cea liceală. Funcţionează de la început cu două cicluri de învăţământ, asigurând necesitatea existenţei unei unităţi şcolare în zona.

În anul şcolar 2017-2018, şcoala are un efectiv total de 689 elevi: 162 copii în învățământul preșcolar, 328 elevi în ciclul primar și 199 în cel gimnazial.

Instruirea şi educarea elevilor din cele 28 clase/grupe este asigurată de un număr de 43 cadre didactice, 5 persoane din categoria personal didactic auxiliar şi 11 persoane din categoria personal nedidactic.

Profesionalismul cadrelor didactice se află la baza unei bune educaţii şi pregătiri temeinice a elevilor pentru viaţă.

Un avantaj deosebit de care beneficiază elevii noştri îl constituie atât baza materială pe care o au la dispoziţie pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ, cât şi faptul că şcoala dispune pentru toate disciplinele de cadre didactice calificate, care depun dăruire şi pasiune în desfăşurarea tuturor activităţilor.

Clădirea şcolii este relativ nouă, modernă, reabilitată prin programul Băncii Europene de Investiții, având două etaje şi o sală de sport.

Unitatea funcţionează într-un singur schimb: ciclul preșcolar, ciclul primar şi ciclul gimnazial, având câte 2 rânduri de clase pe fiecare nivel până în anul 2014, iar din anul 2015 funcționează progresiv cu câte 3 clase începând cu clasa Pregătitoare, între orele 8-14, având și 7 grupe de învățământ preșcolar cu program prelungit.

Deviza: „Mâine să fii mai bun ca azi!”

„NU ÎNVĂŢĂM PENTRU ŞCOALĂ, ÎNVĂŢĂM PENTRU VIAŢĂ”

„NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS”

Dorim să avem o școală dinamică, ce vine permanent în întâmpinarea nevoilor şi cerinţelor educaţionale ale comunităţii din zonă, deschisă spre dezvoltarea individuală a elevului, crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ, implicarea cadrelor didactice în cursuri, proiecte şi parteneriate educaţionale europene.

  • Clădire reabilitată prin programul BEI, modernizată la standarde europene.
  • Săli de curs și laboratoare dotate corespunzător.

Contact

  • Strada Nicolae Apostol 2, București
  • 021.240.28.45
  • scoala_41@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!