Școala Gimnazială nr. 41

Despre noi

Motto: „Mâine să fii mai bun ca azi!”

 

Şcoala Gimnazială nr. 41 este situată in cartierul “Ion Creangă”, strada Nicolae Apostol, nr. 2-4, pe latura nord-estică a municipiului București, având în vecinătate supermarket-ul Carrefour Colentina, zona fostului Complex Comercial Europa şi orașul Voluntari.

Şcoala Gimnazială nr. 41 funcţionează cu trei niveluri de învăţământ, răspunzând necesității comunității locale de a beneficia de servicii educaționale pentru copiii de 3 până la 15 ani în proximitatea locuinței.

În anul şcolar 2021-2022, şcoala are un efectiv total de 688 elevi: 156 copii în învățământul preșcolar, 288 elevi în ciclul primar și 244 în cel gimnazial.

Instruirea şi educarea elevilor din cele 28 clase/grupe este asigurată de un număr de 46 cadre didactice, 4 cadre didactice auxiliare şi 11 salariați ai serviciului administrativ-întreținere.

Elevii noştri beneficiază de baza materială bogată, constituită din materiale didactice și dotări moderne, pe care o au la dispoziţie pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ. Școala dispune pentru toate disciplinele de cadre didactice calificate, care depun dăruire şi pasiune în desfăşurarea tuturor activităţilor. Profesionalismul cadrelor didactice se află la baza unei bune educaţii şi pregătiri temeinice a elevilor pentru viaţă.

 

Clădirea şcolii este relativ nouă, modernă, recent reabilitată prin programul Băncii Europene de Investiții, cu acoperire integrală la internet wireless, dotată cu laboratoare, cu o sală de sport de 400mp.

  • Clădire reabilitată prin programul BEI, modernizată la standarde europene.
  • Săli de curs și laboratoare dotate corespunzător.

Contact

  • Strada Nicolae Apostol 2, București
  • 021.240.28.45
  • scoala_41@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!