Școala Gimnazială nr. 40

  • Scurt istoric si prezentare unitate de învățământ;

Școala nr. 40 este principala instituție de învățământ din zona cartierului Andronache. A fost înființată in 1928, iar astăzi are în jur de 670 de elevi.

Niveluri de învățământ în anul școlar 2023-2024: preșcolar (3 grupe), primar (15 clase), gimnazial (11 clase)

Școala funcționează în două clădiri, corpul 1 – construit in 1948 și consolidat, modernizat în 2022 și Corpul 2 – construit în 2012 prin programul pentru edificare și modernizare de școli derulat de PMB și Banca Europeană de Investiții. Grupele de preșcolari învață in construcții modulare, dar in prezent este in derulare construirea unei clădiri dedicate, cu 4 grupe, in curtea scolii.

Biblioteca școlară cuprinde peste 7200 de volume de carte și este in continuă dezvoltare

Cabinet medical

Cabinet TIC : 21 computere

Cabinet consiliere elevi

Sală de sport multifuncțională

Profilul actual al școlii. Școala este constituită din parter (9 săli de clasă și zona administrativă) și 2 etaje (8 săli din care 4 sunt de curs, un laborator de chimie, un laborator de fizică, un laborator de biologie, un cabinet de informatică), bibliotecă, sală de sport.

VIZIUNEA ȘCOLII:

O școală modernă, care desfășoară un proces educativ de calitate, într-un climat de încredere și motivare, adaptat pentru toți elevii, astfel încât aceștia să dobândească un set de competențe pentru a face față cerințelor unei societăți în continuă schimbare.

MISIUNEA ȘCOLII: Școală deschisă tuturor beneficiarilor,  valorizeazand potențialul preșcolarilor și elevilor, astfel încât să formeze și să dezvolte competențele necesare, care permit accesul la o treaptă superioară de învățământ, să dobândească o conduită civică în acord cu valorile democratice și să deschidă calea către învățarea pe tot parcursul vieții.

85% din personalul didactic este titular, 59% au gradul didactic I, media de vârstă fiind de 44 de ani.

  • Cladirea veche a școlii reabilitată;
  • Corp nou de clădire construit prin programul BEI;
  • Săli de curs si laboratoare dotate corespunzător;
  • Sală de sport mutifuncțională și cu tribună;
  • Toate sălile de clasă prevăzute cu table interactive;
  • Premii la concursurile din cadrul programelor și proiectelor educaționale școlare și extrașcolare incluse în CAEN ( locul I proiectul „Micii căutători de comori, locul I proiectul „Lumină din lumina învierii” locul II la Concursul județean transdisciplinar de protecția mediului, locul II la proiectul „Paradisul primăverii”, locurile I, II, III la proiectele KidsHeaven, premii I, II, III la concursurile de limba engleză Smart, English My Love etc).

Contact

  • Strada Periș 27, București
  • 021.240.65.45
  • scoalanr40buc@yahoo.com

Anunturi

Rezultate si activitati in anul școlar 2022-2023 (selecție)
Proiectul ” Copiii Iubesc Natura”, având ca parteneri Centrul de Excelență Pentru Resurse Educaționale Agro-Alimentare și Dezvoltare Durabilă – AgriEdu CEX, Ambasada Olandei din Romania, Kapiteyen B. V. din Olanda și din partea cărora am primit 1.000 de bulbi floriferi pentru plantat in gradina scolii
Câștigarea Campionatului de fotbal organizat de Centrul Cultural Mihai Eminescu în parteneriat cu Primăria Sectorului 2.
Participare la caravana Știință și Imaginație de la Biblioteca Națională – organizator revista Știință si Tehnica.
Găzduirea spectacolului de muzică și teatru O mică istorie a României Mari, coordonată de actorul Mihai Răzuș, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2.
Proiectului ,,Mozaicul Emoțiilor” organizat împreuna cu Primăria Sectorului 2 și Asociația pentru Educație și Sănătate MENS SANA – 10 workshopuri interactive cu 7 teme de sănătate dedicate părinților si elevilor
Sărbătorirea Zilei Naționale prin cântece, dansuri si poezii.
Echipa de Handbal băieți a obținut locul al II-lea, iar echipa mixtă de mini handbal locul I la Olimpiada Sportului Școlar – etapa pe sector
Organizarea Târgului de Craciun
Campania Și tu poți fi Moș Crăciun- campanie de donații de haine si cărți pentru copiii din familii dezavantajate.
Participare la concursul Memoria Holocaustului- cls 7
Mii de prieteni nevorbitori știu să ofere iubire – proiect de colaborarea cu Scoala 307 dedicat iubitorilor de animale de companie
Rezultatul anului 2022 in ceea ce privește colectarea selectiva a deșeurilor: 7 arbori salvați de la taiere, 2137 de kilograme de CO2 neemis in atmosfera, 456 de kilograme de hârtie reciclate împreună cu Asociația Recicleta.
Implementarea proiectului Treptele drepturilor copiilor. Elevii au dezbătut importanța acestor drepturi și a respectării lor si pot afla mai multe prin scanarea codurilor QR afișate pe pereții scolii.
Atelierele de lectură cu tema Spune-mi o poveste pentru suflet, găzduite de parohia Sf. Gheorghe-Andronache, partener Biblioteca Metropolitană București.
Proiectului SENAT JUNIOR, in cadrul căruia scoală noastră a fost vizitată de dna senator Monica Anisie, președintele Comisiei de învățământ din camera superioară a Parlamentului, care a explicat mecanismele de funcționare ale Parlamentului și importanța sa pentru democrație
Workshop având ca tematică prevenirea bullyingului- in colaborare cu organizația Salvați Copiii Întâlnirea absolvenților clasei 8C…promoția 1984
Implementarea proiectului Calitatea aerului in timp real in aria școlii – AIRLY- montarea de senzori care monitorizează permanent compoziția aerului in jurul scolii
Vizita la adăpostul de câini Kola Kariola-
Întâlnirea elevilor cu doamna Voica Potârcă- fiica a autoarei cărții Amintirile unui element dubios- pentru rememorarea destinului unor deținuți politici din perioada comunista.
Participare la OGIS Sports Cup, un eveniment anual de promovare a sportului in rândul copiilor organizat de Liceul Bilibg Olga Gudynn. Echipa noastră de fotbal Under 11 a obținut locul al II-lea.
Organizarea Concursului național de biologie George Emil Palade– etapa municipala București.