Școala Gimnazială nr. 40

Scurt istoric. Şcoala datează din anul 1928 şi era compusă din două corpuri: un corp cu două săli de clasă şi cancelarie şi un corp – locuinţa directorului.

În anul 1948 a fost construit un nou local cu 8 săli de clasă, cancelarie, birou director, secretariat şi cabinet medical.

În urma programului BEI (2010), a fost reabilitat corpul de clădire construit în anul 1948 (corpul A), birourile și cancelaria fiind transformate în sala de clasă. Corpurile din 1928 (școala veche și locuința directorului) au fost demolate și în locul acestora s-a construit un corp nou.

Profilul actual al școlii. Școala este constituită din parter (9 săli de clasă și zona administrativă) și 2 etaje (8 săli din care 4 sunt de curs, un laborator de chimie, un laborator de fizică, un laborator de biologie, un cabinet de informatică), bibliotecă, sală de sport.

VIZIUNEA ȘCOLII: Extindem frontierele cunoașterii, pentru a contribui la dezvoltarea fiecărui elev, astfel încât acesta să devină un om de succes, un cetățean responsabil, o persoană încrezătoare, un partener eficient.

MISIUNEA ȘCOLII: Dezvoltăm atitudini, competenţe, cunoştinţe şi responsabilităţi, slujim interesele şi nevoile de educaţie ale elevilor în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării într-o socitate modernă, în continuă schimbare.

85% din personalul didactic este titular, 59% au gradul didactic I, media de vârstă fiind de 44 de ani.

  • Cladirea veche a școlii reabilitată;
  • Corp nou de clădire construit prin programul BEI;
  • Săli de curs si laboratoare dotate corespunzător;
  • Sală de sport mutifuncțională și cu tribună;
  • Toate sălile de clasă prevăzute cu table interactive;
  • Premii la concursurile din cadrul programelor și proiectelor educaționale școlare și extrașcolare incluse în CAEN ( locul I proiectul „Micii căutători de comori, locul I proiectul „Lumină din lumina învierii” locul II la Concursul județean transdisciplinar de protecția mediului, locul II la proiectul „Paradisul primăverii”, locurile I, II, III la proiectele KidsHeaven, premii I, II, III la concursurile de limba engleză Smart, English My Love etc).

Contact

  • Strada Periș 27, București
  • 021.240.65.45
  • scoalanr40buc@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!