Școala Gimnazială nr. 31

Despre noi

MOTTO:

„Este ușor să înveți a merge. Important este încotro te îndrepți. Știm că nu toți copiii sunt la fel.

Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reușită și împlinire, căci tu ne reprezinți.”

 

Scurt istoric

Școala Gimnazială Nr.31 a fost construită în anul 1924. Din punct de vedere istoric clădirea veche a școlii era formată din două arii distincte, care nu comunicau între ele. Aripa dinspre strada Maica Domnului era „Școala primară de fete Nr. 36”, iar aripa dinspre strada Dorin Pavel era „Școala primară de băieți Nr. 36”.

Din anul școlar 1948-1949 ambele unități școlare devin școli de 7 ani, învățământ primar și gimnazial.

Ȋn urma reformei învățământului din anul 1956, cele două unități școlare devin o singură entitate „Școala Nr.31 mixtă”.

Deși a beneficiat de lumină electrică încă de la inaugurare, școala a fost încălzită cu combustibil solid abia ȋn mijlocul deceniului al VIII-lea, începând astfel modernizarea ei prin introducerea încălzirii centrale.

Ȋn anul 1977, datorită creșterii populației școlare se construiește al doilea local al școlii, în continuarea aripii dinspre strada Dorin Pavel, continuându-se astfel procesul de modernizare.

Școala este dotată cu săli de clasă, laboratoare de biologie, fizică, chimie, cabinete de informatică, bibliotecă, sală și teren de sport, sală de mese, dormitor, cabinet medical și cabinet stomatologic.

Cadrele didactice sunt bine pregătite profesional, fapt constatat în urma inspecțiilor de obținere a gradelor didactice sau de specialitate, rezultatelor obținute, interesului ȋn ceea ce privește participarea la cursuri de formare continuă.

 

Viziunea

Promovând calitatea într-o școală modernă, prietenoasă și sigură, cu elevi bine pregătiți, personalitate armonios dezvoltată, vom pune bazele unei societăți mai bune, mai competitive, într-o lume aflată într-o continuă schimbare.

 

Misiunea școlii este să asigure o educație de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială și profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice a adolescenților de azi, viitori cetățeni activi, deplin conștienți de propria valoare și competitivi pe piața muncii locală și europeană.

Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât și pentru profesori, sensibili la nevoile locale și regionale. De asemenea, ne propunem să dezvoltăm un parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil educației, bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaționale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de șansa de a fi educat ca bun cetățean european, creativ dar și critic și autocritic, capabil să se integreze în orice țară europeană.

Vrem sa asiguram o educație centrată pe elev, cu predare integrată, urmărind devenirea tuturor copiilor ca ființe împlinite, fericite pentru a putea să își urmeze propriul drum în viață.

 

Alte informații:

-Clădirea școlii a fost reabilitată și modernizată la standarde europene de BEI în 2010

-Săli de curs și laboratoare dotate corespunzător (laboratoare de fizică, chimie, biologie și TIC)

-Tratarea diferențiată a elevilor cu nevoi speciale de învățare, cu ajutorul profesorilor itineranți și a echipei de la Fundația Inocenții

-Asigurarea pregătirii elevilor prin programul ,,Școală după școală”

-Implicarea activă în diferite proiecte educaționale , acțiuni comunitare.

-Cabinet medical și stomatologic

-Cabinet de consiliere psihopedagogică

  • Clădirea școlii a fost reabilitată și modernizată la standard europene
  • Săli de curs și laboratoare dotate corespunzător
  • Tratarea diferențiată a elevilor cu nevoi speciale de învățare cu ajutorul profesorilor itineranți și a echipei de la Fundația Inocenții
  • Asigurarea pregătirii elevilor prin programul Școală după școală
  • Implicarea activă în diferite proiecte educaționale , acțiuni comunitare.

Contact

  • Bulevardul Lacul Tei 116, București
  • 0736 613 908
  • scoalanr31tei@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!