Școala Gimnazială nr.307

Despre noi

Şcoala Gimnazială nr. 307 funcţionează de la data de 1 septembrie 1986, fiind una dintre şcolile cele mai noi ale capitalei, situata în strada Luncşoarei nr. 17, sector 2. Constructia ei a fost foarte rapida durand doar cateva luni.

Clădirea are 3 etaje(un singur corp de clădire), 18 săli de clasa, 1 cabinet informatica, 1 cabinet consiliere, cancelarie si dependinţe, având o populaţie şcolara constanta de aproximativ 850 – 900 de elevi instruiţi de 16 prof.învățământ primar si învăţători si 29 profesori.

În prezent exista si un alt corp de clădire ce  reprezinta o sala de sport de aproximativ 850mp, dotata cu toate dependinţele necesare. Aceasta sala de sport a fost data in folosinta in anul 2004.

Curtea scolii are suprafata de 2000 mp.

Esenţa conducerii invăţământului constă în orientarea şi dirijarea forţelor umane şi materiale de care dispune societatea la un moment dat, pentru realizarea obiectivelor proiectate, în condiţiile unei calităţi si eficienţe maxime.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, principiile pe care am fundamentat această ofertă managerială sunt:

-Centrarea actului educaţional pe elevii şcolii (strategiile didactice abordate, stimularea creativităţii, modernizarea continuă a bazei materiale, stimularea participării la activităţi extraşcolare şi extracurriculare menite să lărgească orizontul elevilor)

-Echilibru între oferta educaţionlă şi cerere (oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane şi materiale de care dispune şcoala, cât şi de solicitările elevilor şi părinţilor, precum şi de domeniile actuale de interes –utilizarea computerului, comunicarea într-o limbă modernă, educaţia pentru sănătate şi pentru mediu)

-Cooperarea şcoală –comunitate (participarea la programele şi acţiunile organizate de Primăria Sectorului 2, colaborarea cu ONG-uri, colaborarea cu alte autorităţi locale)

-Individualizarea şcolii în cadrul sectorului 2 şi mai ales în zona din care face parte, având în vedere şcolile concurente (rezultatele obţinute de elevi, baza materială, calitatea personalului didactic).

MISIUNEA este  conturarea  direcţiei pe care va merge instituţia pentru a-şi dezvolta idealurile mai sus enunţate:

-unirea forţelor pentru realizarea unui proces instructiv de calitate, astfel încât sa se atingă toate standardele educaţionale actuale; creşterea calităţii actului educaţional şi oferirea unui mediu propice dezvoltării competentelor şi aptitudinilor cerute de societate;

-să fie promovata valoarea şi valorile;

-să se insufle elevilor siguranţa de sine, libertatea de a alege precum şi forţa necesara de a înfrunta obstacolele unei competiţii;

-să-şi descopere abilităţile şi sa-şi cunoască propriile forte;

-să-şi dezvolte spiritul civic conştientizând responsabilităţile care le revin în cadrul unei comunităţi;

-să-şi dezvolte trăsăturile artistice şi sa-şi folosească la maxim talentul şi potenţialul în toate domeniile:social, artistic sau sportiv;

-asigurarea pentru fiecare elev, indiferent de sex, etnie sau religie, a şanselor egale pentru educaţie şi cultură, dezvoltare personală în parteneriat cu actorii sociali, promovând cooperarea, toleranţa şi spiritul de echipă.;

-să depăşim rolul de simplu formator pe care l-am avut în trecut şi sa facem pasul „de la un învăţământ pentru toţi, la unul pentru fiecare”.

VIZIUNEA: mare familie în care sa se găsească canale de comunicare optime, dialog atât între membrii săi(profesori, elevi) cat şi cu mediul extern(comunitate locala, părinţi, alte organizaţii sau parteneri).

O instituţie competitivă, capabilă să asigure standardele instructive educative pentru elevii ei, capabilă să dea absolvenţi pregătiţi să facă faţă cerinţelor unei societăţi democratice, deschise şi în continuă schimbare.

Elevi europeni capabili sa faca fata cerintelor contemporane.

Contact

  • Strada Luncșoara 17, București
  • 021.210.00.12
  • scoala_307@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!