Școala Gimnazială ”Maica Domnului”

Despre noi

Scurt istoric unitate de invatamant:

Instituție de prestigiu, această unitate școlară  se afla situată în Calea Mosilor, unde își aveau atelierele și magazinele renumiți olari, deosebiți meșteșugari în stilizarea modelelor tradițional-românesti, care și astăzi pot fi întâlnite la Muzeul Satului. Pentru ca această artă să nu fie pierdută, fiecare a donat pentru cumpărarea unui teren de 6000 mp unde urma să ia ființă primele clase de meșteșugari.

Peste puțin timp, în anul 1890, s-a construit încă o clădire mică, cu 3 săli de clasă, apoi un internat în care,  pe lângă cunoștințe științifice,  se transmiteau secretele artei meșteșugărești ale părinților tuturor băieților înscriși aici, numindu-se astfel «Școala de gospodărire comunală». Profesorii și elevii au deschis în curtea școlii un mic centru de prezentare unde iubitorii de artă puteau să admire și să cumpere frumoasele roade ale mâinilor micilor artiști.

În anul 1938 s-a construit un corp complementar, scoala numindu-se ”Școala primară de băieți nr. 20”.

Din anul 1951 Ministerul Învățământului a aprobat denumirea de „ Școala de 8 ani nr. 50” , iar în anul 2000  Grădinița  Nr. 109 a trecut sub jurisdicția Școlii Nr. 50 școala astfel constituită denumindu-se „Școala nr.50-cu grupe de preșcolari”. În anul 2012 Școala Gimnazială Nr. 26 a devenit parte integrantă a Școlii Gimnaziale Maica Domnului.

În anul 2004,  conducerea unității (reprezentată de doamnele profesoare Barba Maria și Popescu Mihaela)  a făcut demersuri pentru schimbarea denumirii școlii în  „Sfânta Fecioară Maria”  primind aviz negativ întrucât denumirea era rezervată de o altă unitate. Doamna Vișan Floarea, în calitate de profesor al școlii,  a avut o întrevedere cu  Preafericitul  Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei, în care a precizat aceste demersuri. Preafericirea Sa a binecuvântat și a transmis colectivului școlii ca Maica Domnului să fie hram și ocrotitoare a școlii, iar școala să poarte denumirea de Școala Gimnazială „Maica Domnului”.

Cu binecuvântarea și sprijinul  Înaltpreasfințitului Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, pe atunci Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor,  școala a primit Înalta Binecuvântare și aprobarea schimbării denumirii de la Părintele Patriarh Teoctist, totodată Preasfințitul Varsanufie săvârșind  sfințirea școlii și așezând hramul de Nașterea Maicii Domnului. Ulterior doamna director Popescu Mihaela a finalizat documentația de schimbare a statutului școlii, cu avizul Ministerului Educației. S-a început  pictura la cabinetul de religie la inițiativa doamnei profesoare Mihăilescu Julieta și s-a finalizat cu sprijinul profesorilor și a conducerii școlii. Statutul construcției  din  Str. Ion Maiorescu este de clădire de patrimoniu

De atunci și până în prezent  școala  își serbează hramul pe data de 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului, începând fiecare an școlar cu binecuvântarea Maicii Domnului.

 

 

 

Prezentarea unității de invatamant in prezent:

Şcoala Gimnazială „Maica Domnului” se înscrie în rândul şcolilor ce pregătesc elevii pentru treapta următoare, cea liceală. Funcţionează cu trei  niveluri de învăţământ, asigurând necesitatea existenţei unei unităţi şcolare în zona.

Un avantaj deosebit de care beneficiază elevii noştri îl constituie atât baza materială pe care o au la dispoziţie pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ, cât şi faptul că şcoala dispune  de cadre didactice care depun dăruire şi pasiune în desfăşurarea tuturor activităţilor.

Cladirea centrală a  şcolii este  veche dar modernă, reabilitată prin programul Băncii Europene de Investiții, având două niveluri  şi o sală de sport.  Sediul grădiniței este modern.

Unitatea funcţionează în două schimburi. Clasele de învățământ primar au program între 08.00-12.30,  clasele  de învățământ gimnazial 12.30-17.00, 5 grupe de învățământ  preșcolar, program normal- 08.00-13.00 și 2 grupe de învățământ preșcolar cu program prelungit, între orele 7:30-17:30.

 

 

 

Misiunea școlii:

Școala Gimnazială „Maica Domnului” are misiunea de a foma valori autentice, în care competențele, capacitățile (cognitive, volitive și acționale) și creativitatea să se dezvolte armonios pentru o ușoară integrare  în profesie și în societate.

 

 

 

Viziunea școlii: 

VALORI AUTENTICE, CARACTERE PUTERNICE

 

Valori:

 • Profesionalismul – fii cel mai bun în domeniul tău de
 • Respectul – arătă consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Responsabilitatea – dusă la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care îţi revin, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 • Eficienţa – a face mai bine ceea ce se face deja.
 • Cooperare – a te implica în proiecte de echipă, conştientizându-şi locul şi rolul în cadrul acesteia
 • Empatie – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi,
 • Comunicare – a asculta cu adevarat interlocutorul, receptionand ceea ce ni se comunica,
 • Colaborare-colaborând putem crea, la nivel familial, de grup sau la locul de muncă un mediu propice dezvoltării personale şi profesionale
 • Flexibilitate – a te adapta cu ușurință în situații noi și a răpunde prompt provocărilor
 • Implicare – a asigura realizarea proiectelor prin cooperarea tuturor membrilor organizaţiei şcolare

Motto:

Învățătura faptelor este mult mai vrednică decât cea a cuvintelor. (Sfântul Vasile cel Mare)

 

 

Obiectivele școlii:

 1. Asigurarea unui management instituţional eficient şi eficace, transparent şi echilibrat, bazat pe responsabilizare şi implicare pro-activă
 2. Formarea continuă a cadrelor didactice în contextul confruntării cu dinamica în permanentă schimbare a societății și a condițiilor de organizare și desfășurare a activităților didactice

III. Menținerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesară derulării activităţilor şcolare şi extraşcolare, reabilitarea sediului secundar

 1. Promovarea imaginii şcolii prin consolidarea relaţiei şcoală-comunitate şi a parteneriatelor existente, dar şi prin derularea de noi proiecte şi parteneriate la nivel local, naţional şi european
 •  Cladire reabilitata, modernizată la standare europene;
 • Sali de curs si laboratoare dotate corespunzator (fizică, chimie, biologie, informatică, religie), sală de sport și sală de festivități echipate modern.
 • Săli de clasă: 35
 • Un laborator de informatică 1
 • bibliotecă – 1
 • sală de sport – 2
 • Teren de sport – 2
 • Cabinet medical- 2
 • Grupuri sanitare: -14

Contact

 • Strada Profesor Ion Maiorescu 32, București
 • 021.252.03.10
 • scoalamaicadomnului@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!