Liceul Teoretic ”Traian”

Despre noi

”Învățătură pentru toți și performanță pentru fiecare”

Liceul Teoretic ”Traian”- o școală pentru fiecare : promovează valorile educației europene, oferind șansa fiecărui elev de a atinge propria excelență, un mediu creativ de dezvoltare a personalității, într-un parteneriat deschis cu întreaga comunitate, pentru a deveni un cetățean activ, integrat într-o societate a cunoașterii, competitivă și dinamică.

Liceul Teoretic ”Traian” este o instituție de învățământ cu tradiție printre liceele bucureștene:

-în 1945, funcţionează ca şcoală primară de băieţi şi fete;

-în 1959, aici fiinţează Şcoala Naţională de Cinematografie;

-în 1968, este înfiinţată Şcoala postliceală de programatori pentru maşini electrice de calcul; în această unitate de învățământ au funcţionat primele laboratoare de testare psihologică, cât şi Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor Didactice;

Din 1978, liceul trece sub patronajul “Metrorex”, sub denumirea Liceul industrial nr. 25, pregătind primii specialişti pentru administrarea si exploatarea metroului bucurestean;

În 1990, prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale, liceul devine teoretic,fiinţând sub denumirea  Liceul Teoretic “Traian” intre anii 1990-1998;

Între anii 1998-2000, se numeste Grupul Şcolar Industrial “Traian”;

În anul 2000 obţine denumirea Colegiul Tehnic “Traian”;

În anul 2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2, începând cu anul şcolar 2014-2015, şcoala revine la profilul teoretic și la vechea denumire – Liceul Teoretic ‘’Traian’’

Valorile și atitudinile ce ne coordonează activitatea sunt dorința de perfecționare continuă, calitatea informației, responsabilitatea socială, învățământul la standarde europene.  Misiunea noastră se exprimă prin educarea și formarea de persoane responsabile, capabile să răspundă rapid și competent noilor cerințe ale societății românești în context european.

Mediul educațional competitiv din unitatea noastră școlară stimulează creativitatea elevilor și conduce la dezvoltarea armonioasă a personalității lor.  Educația este asigurată de profesori cu o foarte bună pregătire profesională, oferă posibilitatea de a desfășura  activități educative  diverse, toate coordonate de cadre didactice calificate.

 

 • Unitatea de învățământ a fost reabilitată prin programul BEI între 2009-2014 și beneficiază de dotări materiale superioare ceea ce permite realizarea unui învățământ de calitate, pregătirea elevilor la cele mai înalte standarde și dezvoltarea componentei extracurriculare a educației.
 • Asigurăm condiții optime pentru desfășurarea procesului de învățământ: 3 corpuri de clădire, 32 de săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, laboratoare de fizică, chimie, biologie, cabinete de specialitate (matematică, limbi moderne, limba română), sală de festivități cu 280 locuri, dotată cu mijloace audio-video (cortină, videoproiector și ecran de proiecție), sală de ședințe cu 75 locuri, bibliotecă de 20.000 volume, conectată la internet, cabinet psihopedagogic, sală de gimnastică, sală de sport, teren de sport, 2 terenuri de tenis de câmp, parc amenajat cu suprafață de 1,5 ha.
 • Desfășurarea activității de învățământ într-un singur schimb, 8 – 14/15
 • Cabinet medical și stomatologic proprii, dotate cu aparatură modernă.
 • Personal calificat la toate disciplinele de învăţământ, în mare parte titular;
 • Personal didactic auxiliar calificat, instruit și cu mare experiență, dedicat meseriei ;
 • Adaptarea permanentă a ofertei educationale a școlii, la cerintele comunității;
 • Activități extrașcolare și extracurriculare diversificate (cultural-artistice, sportive, excursii didactice, activități ecologice, activități de educație pentru sănătate, de formare a spiritului civic și cultivare a valorilor europene etc.)
 • Proiecte educaționale: ROSE-pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat, ”Cheia succesului”- întâlniri cu personalități din diverse domenii, ”Revista LTT”, Festivalul ”Să nu fii singur de Crăciun” și ”Târgul cadourilor de Crăciun”, Atelier de creație artistică, activități de voluntariat etc.
 • Organizarea de activități în parteneriat cu alte instituții.
 • Comunicare și deschidere către părinți, comunitatea locală, societatea civilă;
 • Implicarea activă a Consiliului Reprezentantiv al Părinților și Consiliului Școlar al elevilor în activitățile liceului;

Contact

 • Str. Galvani Luigi, 20, Bucuresti
 • 021.210.65.98
 • cttraian.bucuresti@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!