Liceul Teoretic ”Traian”

Despre noi

”Învățătură pentru toți și performanță pentru fiecare”

Liceul Teoretic ”Traian”- o școală pentru fiecare : promovează valorile educației europene, oferind șansa fiecărui elev de a atinge propria excelență, un mediu creativ de dezvoltare a personalității, într-un parteneriat deschis cu întreaga comunitate, pentru a deveni un cetățean activ, integrat într-o societate a cunoașterii, competitivă și dinamică.

Liceul Teoretic ”Traian” este o instituție de învățământ cu tradiție printre liceele bucureștene:

-în 1945, funcţionează ca şcoală primară de băieţi şi fete;

-în 1959, aici fiinţează Şcoala Naţională de Cinematografie;

-în 1968, este înfiinţată Şcoala postliceală de programatori pentru maşini electrice de calcul; în această unitate de învățământ au funcţionat primele laboratoare de testare psihologică, cât şi Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor Didactice;

Din 1978, liceul trece sub patronajul “Metrorex”, sub denumirea Liceul industrial nr. 25, pregătind primii specialişti pentru administrarea si exploatarea metroului bucurestean;

În 1990, prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale, liceul devine teoretic,fiinţând sub denumirea  Liceul Teoretic “Traian” intre anii 1990-1998;

Între anii 1998-2000, se numeste Grupul Şcolar Industrial “Traian”;

În anul 2000 obţine denumirea Colegiul Tehnic “Traian”;

În anul 2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2, începând cu anul şcolar 2014-2015, şcoala revine la profilul teoretic și la vechea denumire – Liceul Teoretic ‘’Traian’’

Valorile și atitudinile ce ne coordonează activitatea sunt dorința de perfecționare continuă, calitatea informației, responsabilitatea socială, învățământul la standarde europene.  Misiunea noastră se exprimă prin educarea și formarea de persoane responsabile, capabile să răspundă rapid și competent noilor cerințe ale societății românești în context european.

Mediul educațional competitiv din unitatea noastră școlară stimulează creativitatea elevilor și conduce la dezvoltarea armonioasă a personalității lor.  Educația este asigurată de profesori cu o foarte bună pregătire profesională, oferă posibilitatea de a desfășura  activități educative  diverse, toate coordonate de cadre didactice calificate.

 

 • Școala noastră beneficiază de o bună dotare materială (unitatea de învățământ a fost reabilitată prin programul BEI între 2009-2014), care permite realizarea unui învățământ de calitate,pregătirea elevilor la cele mai înalte standarde și dezvoltarea componentei extracurriculare a educației.
 • Unitatea noastră de învățământ asigură condiții optime pentru desfășurarea procesului de învățământ: 3 corpuri de clădire, 32 de săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, laboratoare de chimie, biologie, fizică, cabinete de specialitate (matematică, limbi modern, limba română), sală de festivități modernă având 280 locuri, dotată cu mijloace moderne (cortină, videoproiector și ecran de proiecție), sală de ședințe cu 75 locuri, 3 cancelarii, bibliotecă cu 20.000 volume, conectată la internet, cabinet psihopedagogic, sală de gimnastică, sală de sport, teren de sport, 2 terenuri de tenis de câmp pe suprafață hard, parc amenajat cu suprafață de 1,5 ha.  Unitatea dispune de cabinet stomatologic propriu, dotat cu aparatură modernă.
 • Personal didactic și didactic auxiliar calificat, instruit și cu mare experiență, dedicat meseriei ;
 • Cadre didactice cu experienta in aplicarea și elaborarea curriculumului ;
 • Adaptarea permanenta a ofertei educationale a scolii, la cerintele comunității (sursa-oferta educationala) ;
 • Activități extrașcolare și extracurriculare diversificate (activități cultural-artistice, activități sportive, excursii didactice, activități ecologice, activități de educație pentru sănătate, de formare a spiritului civic și a valorilor europene etc.)
 • Proiecte educaționale- Clubul ”LTT Debate”, ”Cheia succesului”- întâlniri cu personalități din diverse domenii, ”Cenaclul LTT”,  ”Voluntariatul- primul pas în carieră”, Festivalul la nivel de municipiu ”Să nu fii singur de Crăciun”, ”Târgul cadourilor de Crăciun”, ”Public Speaking” etc.
 • Desfășurarea activității de învățământ într-un singur schimb (cu excepția învățământului la frecvență redusă) ;
 • Comunicare și deschidere către elevi și părinți ;
 • Adaptare ușoară și rapidă la cerințe ;
 • Organizarea de activități în parteneriat cu reprezentanții Poliției, ISU, ONG-urilor.

Contact

 • Str. Galvani Luigi, 20, Bucuresti
 • 021.210.65.98
 • cttraian.bucuresti@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!