Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”

Despre noi

Liceul este poziționat în cartierul Pantelimon, unul dintre cele mai vechi cartiere ale capitalei – cartier al cărui nume este  de origine greacă însemnând  „Cel Milostiv”. În această zonă, până în 1944 nu au existat şcoli care să fi avut un local propriu, astfel încât elevii erau nevoiţi să urmeze cursurile în diferite case de locuit sau chiar în barăci. Între anii 1940-1945 a funcţionat aici Şcoala mixtă nr. 8 „Principele Nicolae” care ulterior – în anul școlar 1945-1946 – se va divide în Şcoala Elementară de băieţi  „Tudor Vladimirescu”  devenită în 1954, Şcoala nr. 65 şi Şcoala Elementară de fete „6 Martie” devenită mai apoi Şcoala nr. 64. Creşterea populaţiei şcolare a determinat necesitatea extinderii astfel încât au început în anul şcolar 1954-1955 lucrări vizând mărirea locaţiei prin construirea de noi săli de clasă.

La 1 septembrie 1957 s-au unit Şcolile nr. 64 şi nr. 65 sub denumirea de Şcoala Medie Mixtă nr. 29 care în data de 17 iunie 1958 a primit numele de ”Alexandru Sahia”.

Şcoala a funcţionat până în 1968 după modelul impus de sovietici în toate ţările comuniste din Europa de Est. Odată cu adoptarea legii învăţământului din 1968 s-a revenit la modelul occidental.

În anul şcolar 1969- 1970 Liceul nr. 29 “Alexandru Sahia” se muta în local nou  (fosta Şcoală generală nr. 53, actualmente corpul B al Liceului  Teoretic “Lucian Blaga”) construit alături de vechiul local (între vechea construcţie si cinematograful “Cosmos”) – prin care se vor asigura condiţii optime procesului educativ. Edificiul a fost ridicat în doar 6 luni (febuarie 1969 – 15 septeptembrie 1970, când s-a făcut recepţia).

În anul 1974 se dă in folosinţă actuala clădire principala a liceului  (corpul A) şi centrul de ateliere. Începând cu anul şcolar 1976-1977, cuprinzând două clădiri noi (actualmente corpurile A şi B), centrul de ateliere din corpul C (vechi) şi sala de sport, liceul ajunge unul dintre cele mai mari licee din capitală atât ca număr de clase – 84 cât şi ca număr de elevi.

În anul şcolar 1977-1978 se separă corpul B, de corpul principal A. Corpul B va deveni Şcoala Generală nr. 53.  Tot în acest an şcolar, liceul îşi schimbă profilul devenind liceu industrial, fiind patronat de intreprinderea I.M.U.A.B. şi I.C.S.I.T.M.U.A. Din acest an şcolar şi până în anul şcolar 1990-1991 liceul, va purta denumirea de Grupul Şcolar Industrial “Alexandru Sahia”.

Începând cu anul şcolar 1990-1991 se fac demersurile necesare la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru ca liceul să redevină unul teoretic şi să poarte denumirea marelui poet al misterului -Lucian Blaga- denumire menţinută până în zilele noastre:  Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.

În perioada 1990-1995 se restructurează profilele şi specializările liceului desfiintându-se cursul  seral, şcoala profesională şi şcoala de maistri, rămânând astfel doar liceul teoretic (curs de zi) cu profilurile real/ uman şi specializările aferente (matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe sociale).

În mai 2000, Şcoala generală nr. 53 se comasează cu Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, în urma unui ordin de ministru.

În prezent, unitatea noastră de învățământ asigură școlarizarea elevilor pentru nivel primar, gimnazial și liceal.

         Viziunea:   „O şcoală de calitate”

„Liceul Teoretic „Lucian Blaga” îşi propune un învăţământ de calitate şi eficient,   compatibil cu sistemul educaţional european, bazat pe participare şi egalitate deplină, care să răspundă nevoilor diferite de învăţare ale elevilor şi diversităţii naturii umane.”

  • Sali de curs şi laborator dotate corespunzator;
  • Curriculum la decizia şcolii adaptat la nevoile elevilor;
  • Existenţa Centrului de documentare şi informare;
  • Program de pregătire suplimentară pentru recuperare / performanţă cu elevii;
  • Încadrarea şcolii cu personal calificat la toate disciplinele de învăţământ;
  • Rezultate bune la examene naţionale;
  • Detasamentul de voluntari „Lucian Blaga”;

Contact

  • Șoseaua Pantelimon 355, București
  • 021.255.12.65
  • liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!