Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” - Învățământ particular

Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu”, cu profilul real, specializarea Științe ale Naturii, reprezintă o instituție de învățământ particular, autorizat prin OMECTS nr. 4352/ 06.06.2012.

Aflat sub patronajul Fundației Umaniste „Dr. Mioara Mincu”, Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” prezintă o materializare a dorinței de a forma absolvenți care să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la alegerea propriului traseu de dezvoltare intelectuală și profesională, să se integreze activ ȋn viața socială.

Corpul profesoral este constituit din cadre didactice calificate, preocupate de evoluția ȋn carieră și de dezvoltarea profesională, care folosesc strategii didactice diverse și adaptează predarea la diferite stiluri de învățare și la diverse perspective.

Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” are un program de pregătire care respectă curriculum național, precum și un program de pregătire lingvistică cu certificare ȋn UE  și pregătire ȋn informatica aplicată cu certificare ECDL.

Liceul Teoretic „ Dr. Mioara Mincu” a pornit la drum anul acesta cu 2 clase a IX-a și se pregătește să primească mai mulți elevi ȋn anii viitori, cu păstrarea numărului de maximum 15 elevi la clasă.

Sediul Liceului se află ȋn Str.Viitorului nr. 161-163, sector 2. Sălile de curs, laboratoarele și cabinetul de informatică sunt dotate cu materiale didactice moderne și echipamente IT.

 

Un element important în progresul elevilor îl constituie relația lor cu cadrele didactice, care se realizează prin consultare directă și evaluări periodice, dar și prin recomandări pentru îmbunătățirea pregătirii.

Această inițiativă este în concordanță cu finalitățile liceului, care presupun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la alegerea propriului traseu de dezvoltare intelectuală și profesională, să se integreze activ în viața socială.

Astfel, la final, Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” asigură absolventului său:

  • formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii;
  • valorizarea experienţelor proprii în scopul orientării profesionale optime pentru piața muncii şi/sau pentru învăţământul superior;
  • dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite: familie, mediu profesional, prieteni etc;
  • dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe;
  • cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate;
  • formarea autonomiei morale.

Activitățile desfășurate în cadrul instituției Liceul Teoretic Dr. Mioara Mincu se află sub semnul  valorilor instituționale: utilizarea rațiunii și a inteligenței critice, libertatea de exprimare, respect și încredere între membrii organizației, respect față de valorile etice, morale, culturale.

Având la bază aceste valori, creăm un cadru care încurajeză oferirea unui act educațional de calitate, transparența decizională și implicarea activă, responsabilă, a tuturor partenerilor în viața școlară.

Planul de școlarizare ȋn anul scolar 2020-2021: 2 clase a IX-a, profil real, specializarea științe ale naturii, cu program dimineața.  Clasele sunt formate din 15 elevi. Spațiile școlare din liceul nostru sunt: 5 săli de clasă, 2 laboratoare de științe și un cabinet de informatică.

 

„O școală există pentru comunitate și de aceea are nevoie de un ajutor real de la comunitate și cei care conduc bunăstarea comunității. Liceul va deveni o instituție de referință ȋn sectorul 2 si ȋn Bucuresti, așa cum este și Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila”.

Președintele Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Dr. Mioara Mincu”                                      

                                                                                    Prof. Univ. Dr. Alexandru Ioan Mincu

Contact

  • STR. VIITORULUI NR. 161-163
  • 021 211 40 51
  • contact@liceulmincu.ro

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!