Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta”

Despre noi

Mărturii despre Vatra Luminoasă datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, toate fiind legate de numele Reginei Elisabeta a României. Inteligentă, sensibilă, înflăcărat în marea ei dragoste pentru frumos, Regina-poetă, cunoscută sub pseudonimul Carmen Sylva, a jucat un rol hotărâtor în dezvoltarea literară şi artistică a României moderne.

Începând cu 1898 Regina îşi conturează un proiect pentru ajutorarea tuturor orbilor din ţară. Acesta constă în crearea unui aşezământ în care copii şi adulţi să înveţe să scrie şi să citească, să înveţe o meserie şi să locuiască «Vreau să pun bazele unei colonii pentru orbi în care să trăiască la un loc cu familiile lor nevăzători si văzători» (Regina Elisabeta).

Pentru a-şi pune în aplicare proiectul Regina a făcut apel la toate personalităţile publice din ţară şi chiar la preşedintele american Roosvelt. Ea însăşi şi-a donat jumătate din venitul anual de 82.000 franci şi renta de 10.000 franci primită de la fratele său.

În 1906 s-a constituit «Societatea Orbilor Vatra Luminoasă» şi, după modelul Institutului de Orbi de la Neuwied, a luat fiinţă «Azilul Orbilor Regina Elisabeta».

La 1 august 1906 Regina a redactat statutul pentru conducerea şi administrarea azilului «pus sub privegherea Direcţiunei Generale a Serviciului Sanitar şi are drept obiect îngrijirea culturală şi profesională a orbilor» (statut) «o colonie unde orbii pun în practică cele învăţate; unde sunt feriţi de trândăvie, de orice pericol de imoralitate, de orice lipsuri,, mizerie, cat timp trăiesc, pentru a găsi o fericire modestă»( statut)

A urmat deschiderea unei şcoli pentru orbi având clase de câte 6 elevi, după indicaţiile Reginei. Orbii de până la 40 de ani învăţau scris-cititul Braille şi muzica, iar adulţii lucrau in ateliere de împletituri (scaune, funii, coşuri) sub deviza:

«Roagă-te şi lucrează».

In 1908 se pune temelia actualului local.Modelul coloniei l-a reprezentat Institutul de orbi de la Neuwied pe care Regina il vizitase de multe ori. În 1909, conform dorinței perechii regale, lacasul trece sub ocrotirea statului sub denumirea “Azilul de orbi Regina Elisabeta”

Şcoala a continuat să existe şi după 1916 când generoasa Regină s-a stins din viaţă. Ea a fost subordonată mai târziu Ministerului Educaţiei, iar atelierele aparţineau Cooperaţiei Meşteşugăreşti. În clădirea ridicată de Regina Elisabeta, astăzi Centrul Şcolar Nr.1, au funcţionat: Şcoala profesională (1949), Liceu horticol (1965), Şcoala postliceală de masaj (1970-1974), Liceu de prelucrare a lemnului (1974). În prezent tinerii cu deficienţă de vedere urmează cursurile Liceului teoretic,liceului tehnologic, precum şi ale Şcolii postliceale cu calificarea balneofiziokinetotereapie si recuperare .

Ca forma de recunoaştere si apreciere profesionala, ştiinţifica si culturala, mereu competitiva si performanta M.E.C. prin Ordinul Nr. 5549/06.11.2006, hotărăşte schimbarea denumirii unităţii din Centrul Scolar nr. 1 in Centrul Scolar „Regina Elisabeta”.

În anul 2012 Centrul scolar „Regina Elisabeta” devine Liceul Tehnologic Special “Regina Elisabeta”.

  • 4 Corpuri de clădire modernizate la standare europene;
  • 4 Sali de curs şi 4 laboratore dotate corespunzator.

Contact

  • Strada Vatra Luminoasă 108, București
  • +4 0212.506.285
  • centrul_scolarnr1@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!