Liceul Tehnologic Nikola Tesla

Despre noi

Cu o tradiție de peste 60 de ani,  unitatea școlară a evoluat, dând ani de-a rândul generații de elevi pregătiți în domeniile: electronică automatizări, electrotehnică, electromecanică, mecanică, informatică și științele naturii, forma de şcolarizare fiind liceu învăţământul de zi și frecvență redusă, școală profesională si şcoala postliceală.

Flexibilitatea şi adaptabilitatea la cerinţele pieţei forţei de muncă este reliefată de multitudinea calificărilor pe care le poate oferi în prezent şcoala noastră. Elevii efectuează stagiile de pregătire practică la agenţii economici cu care unitatea şcolară are convenţii de practică: RATB, RADET SA, TS OPERATIONAL SA, COLINA MOTORS, SC CTG AUTO PARTS SRL – SERVICE OPEL.

În anul 1948 această unitate de învăţământ a fost înfiinţată sub denumirea de “Şcoala Profesională de Electrotehnică”. Şcoala a fost subordonată Întreprinderii Electromagnetica de la înfiinţare şi până în anul 1977 când a trecut sub patronajul Întreprinderii ”Steaua Roşie”, apoi în 1984 a fost preluată de Întreprinderea ”Electronica Industrială” până în 1990 când aceasta se desființează.

Denumirile şcolii începând cu anul 1948 au fost:

1948-1957 – Şcoala Profesională de Electrotehnică “Vestitorul”

1957- 1961 – Grup Şcolar ”Grigore Preoteasa”

1961- 1976 – Şcoala Profesională “Electromagnetica”

1976- 1985 – Liceul Industrial nr. 14

1985- 31.08.2012 – Grup Şcolar ”Electronica Industrială”

01.09.2013 -31.08.2017 – Liceul Tehnologic ”Electronica Industrială”

01.09.2017 și până în prezent – Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla”.

Deviza noastră este: “Educaţia îţi dă soluţia pentru orice problemă de viaţă. Principalul scop al educaţiei nu este cunoaşterea, ci acţiunea.” (dr. John G. Hibben- preşedinte al Universităţii Princeton).

Şcoala este locul în care actorii demersului educaţional (părinţi, elevi, cadre didactice) vin cu încredere că pot rezolva atât problema educaţiei  cât şi probleme la nivel personal şi social; locul în care elevii îşi dezvoltă aptitudinile; locul în care toţi se simt competenţi, legaţi afectiv şi spiritual unii de alţii.

Culoarea – simbol adoptată este verdele,  vorbeşte despre dinamism, inovaţie şi elanul specific unui spaţiu destinat modelării unor noi destine.

PARTENERIATE/PROGRAME/CONCURSURI NAȚIONALE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC “NIKOLA TESLA” ANUL ȘCOLAR 2017-2018:

– Programul IBM România ” IoT pentruLiceeni”/Organizarea de ateliere pentru elevii liceului: dezvoltare personală – identificarea valorilor personale și a carierei potrivite; Internet of Things – concept, practice și tehnologii; Bazele programării – Scratch, HTML, JavaScript; Programareaplăcilor de dezvoltare – Raspberry Pi & Arduino; Imprimantele 3D; IBM Cloud – construireauneiaplicațiiîn HTML și JavaScript și accesarea IBM Watson în platforma IBM Cloud.
– Program educativ “Școli-ambasador ale Parlamentului European”/Parteneriat cu LiceulTehnologic “I.C. Bratianu” in cadrul dezbaterii la nivel de municipiu cu ocazia sarbatoririi Zilei de 9 mai;
– Proiect CIVITAS “ȘCOALA BUCUREȘTEANĂ DEZBATE-ALEGE!” Parteneriat cu ”Inspectoratul Școlar al Municipiului București”;
– Campania Naționala #Potaltfel/Parteneriat cu CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG SECTOR 2;
– Proiect “Ora de Net” susținut de Ministerul Educației Naționale/Acord de colaborare cu Organizația Salvati Copiii Romania;
– Proiect educativ “Creativitate și Tehnologie”/Parteneriat cu Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Bacau;
– Competiția “Tinerii de azi, antreprenorii de maine”/Parteneriat cu Colegiul National de Informatica, Piatra Neamt;
– Proiectul “Miscare și armonie”/Parteneriat cu Colegiul Tehnic “DinicuGolescu”
– Ziua PortilorDeschise/Eveniment destinat promovarii imaginii liceului dar și a invatamantului profesional și tehnic – 10 mai 2018;
– Derularea proiectului Erasmus Plus /Parteneriat cu HAYMANA M.T.A.L. – Ankara-Turkey
– Srierea si aprobarea proiectului de grant mare Rose;
– Premiul I – Olimpiada- Aria curriculară ”Tehnologii”, etapa județeană – Municipiul București, domeniul Electronică, Automatizări, Telecomunicații;clasa a XII-a
– Premiul II – Olimpiada- Aria curriculară ”Tehnologii”, etapa județeană – Municipiul București, domeniul Electric, Electrotehnică, Electromecanică – clasa a XI-a
– Premiul II – Olimpiada- Aria curriculară ”Tehnologii”, etapa județeană – Municipiul București, domeniul Electric, Electrotehnic, Electromecanic – clasa a XII-
– Premiul III – Olimpiada- Aria curriculară ”Tehnologii”, etapa județeană – Municipiul București, domeniul Electronică, Automatizări, Telecomunicații; – clasa a-XI-a
– Concurs municipal “De la micul tehnician, la marele antrprenor!”/Parteneriate cu CCD, Colegiul Tehnic “PetruMaior”, Liceul Tehnologic “Antim Ivireanu”, Liceul Tehnologic “Nikola Tesla”, LiceulTehnologic “Dragomir Hurmuzescu”, Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, Colegiul Tehnic “Carol I”.

  • Începând cu anul 2004 a fost lansat un plan de modernizare şi renovare al celor 3 clădiri ale şcolii. Acest plan cuprinde atât modernizarea atelierelor școală si a sălii de sport, cât şi renovarea cabinetelor, laboratoarelor și atelierelor școală, a secretariatului şi contabilităţii și dotarea lor cu calculatoare şi conexiunea acestora la Internet prin fibră optică.
  • Până în prezent a fost renovat – modernizat corpul principal A şi dotate toate cabinetele, laboratoarele și atelierele școală cu calculatoare conectate la Internet prin fibră optică. S-a realizat reabilitarea interioara a unei părți din corpul B, unde s-a înființat sala de forță utilizată în cadrul orelor de educaţie fizică.

Contact

  • Șoseaua Pantelimon 25, București
  • 021.252.78.86
  • contact@liceulnikolatesla.ro

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!