Grădiniţa nr. 23

 • Prezentare unitate de învățământ

Grădinița nr. 23 este o instituție preșcolară de stat destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani, cu program prelungit, având și grupe de nivel antepreșcolar, cu vârsta cuprinsă între 24 luni și 36 de luni. Copiii sunt repartizați pe grupe (mică, mijlocie și mare), iar la nivel antepreșcolar – grupă  mare, ținând cont de particularitățile de vârstă și individuale, iar activitatea instructiv-educativă se desfășoară pe două nivele de vârstă: 3-5 ani și 5-6 ani conform programei și planului de învățământ preșcolar, respectiv 13 luni – 36 luni, pentru nivelul antepreșcolar.

Unitatea de află sub îndrumarea și coordonarea Ministerului Educației, Inspectoratului Școlar al Municipiului București și este administrată de Primăria Sectorului 2, cu finanțare locală.

Grădinița nr. 23 oferă condiții necesare unei dezvoltări normale a copiilor antepreșcolari, respectiv preșcolari, valorificând potențialul fizic și psihic al fiecăruia, ținând cont de ritmul propriu de evoluție și de nevoile afective.

 

 • Scurt istoric

Unitatea a fost construită în anul 1975 şi  extinsă în anul 2008. Un corp de  clădire (A – din 1975) este dispusă pe amplasament de parter şi etaj complet  reabilitată/renovată  în perioada 2022-2023  , iar celălalt corp (B – din 2008)   pe subsol ,parter, etaj1 şi etaj 2. Are o capacitate de 24 săli  (15 săli de grupă  cu triplă funcţionalitate,4 săli de grupă cu funcţionalitate unică, 4săli pentru ateliere și alte activități , săli de mese,  holuri , 2 bucătării, 2 spălătorii, 2 cabinete medicale, grupuri sanitare).

În ceea ce priveşte istoricul clădirii, aceasta a funcţionat permanent ca unitate preşcolară.

 • Viziune unitate de invatamant

Viziunea Grădiniței  nr. 23 derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta antepreșcolară/preşcolară, vizând următoarele aspecte:

 • Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile;
 • Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;
 • Garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața socială, apoi cea preșcolară/şcolară.

      Grădinița nr. 23 este un centru educativ comunitar care sprijină dezvoltarea intelectuală, morală şi culturală a participanţilor la actul educaţional: antepreșcolari/preșcolari, profesori şi părinţi. Până în anul 2026, Grădinița nr. 23 va fi o grădiniță modernă, recunoscută în zonă prin  achizițiile, competențele și rezultatele antepreșcolarilor/preșcolarilor, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, realizând pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, la standarde europene.

 • Motto/Logo

,,Să ne dăm toată silinţa să facem  din copil un OM şi un CARACTER”

,,Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte, care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane  şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi…”

 

În Grădinița nr. 23 sunt create toate condițiile pentru o bună desfășurare a tot ceea ce inițiază educatoarele, astfel încât copiii să se simtă în deplină siguranță și protecție și să fie atrași de ceea ce îi înconjoară.

Grădiniţa nr. 23 oferă copiilor un cadru instructiv-educativ la cel mai înalt nivel, activităţi creative şi recreative propice dezvoltării armonioase, prin intermediul unui personal didactic şi nedidactic 100% calificat şi cu experienţă în domeniu şi prin mijloace şi metode didactice de ultima generaţie.

Procesul instructiv-educativ se desfășoară în conformitate cu prevederile Curriculumului pentru educația timpurie (0 – 6 ani), organizandu-se la nivel de unitate activitati comune, cu grupuri mici de copii și individuale, activități extracurriculare și activități pe domenii experiențiale:

 • domeniul știință
 • domeniul limbă și comunicare
 • domeniul psihomotric
 • domeniul estetic și creativ
 • domeniul om și societate
 • jocuri și activități alese
 • activități de dezvoltare personală
 • activitati extracurriculare
 • activități opționale cu profesori de specialitate prin Proiectul Educațional derulat în colaborare cu Asociația de părinți de părinți și cadre didactice a Grădiniței nr. 23.

 

Resurse curriculare:

Planificarea activității instructiv educative respectă conținutul programei pentru învățământul preșcolar, abordand teme de interes pentru dezvoltarea intelectuală a copiilor și pentru pregătirea generală a acestora, în vederea integrării cu succes în viața de școlar.

CDȘ este axat pe:

 • nevoia de pregătire a preșcolarilor pentru următoarele cicluri curriculare;
 • opțiunile părinților;
 • nevoia de aprofundare a unor cunoștințe și deprinderi de învățare;
 • desfășurarea de  ateliere de limba engleza, karate și dans, împreună cu profesori de specialitate, susținute de către Asociația de părinși și cadre didactice a Grădiniței nr. 23.
 • oferta curriculară este elaborată în funcție de baza materială existentă și de competentele educatoarelor
 • resursa umană: educatoare, profesori specialiști, părinți.

 

Parteneriate:

– Primăria Sector 2

– Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 2.

– Inspectoratul Școlar al Municipiului București

– Biserica Mărcuța și Biserica „Sfinții Constantin și Elena”, Fântâna Doamnei, Jud. Călărași – Proiect CAEN „Învățăm să dăruim”

– Școala Gimnazială nr. 62

– Proiect de parteneriat cu Aqua Carpatica

– ECOTIC BAT – Proiect „Și cei mici fac fapte mari”

– Liceul Tehnologic Special – Parteneriat în cadrul Proiectului eTwinning „Inclusive Education For All”

– ISMB/ Asociația „OVIDIU RO” – Proiect „Citește-mi 100 de povești”

– Trupa de teatru Mirciolino

– Proiect eTwinning „Inclusive Education For All”, în parteneriat cu Turcia, Italia și Spania

– Organizația CIADO – „Program Artă Contra Drog”

– Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Alba Iulia – Concurs școlar „Raze de soare pline de culoare”

– Proiect Educație financiară – „De la joc la educație financiară”

           Grădinița nr. 23 va susține nevoile individuale ale antepreșcolarilor/preşcolarilor, va dezvolta copilul luând în calcul potenţialul lui şi va crea un mediu armonios pentru dezvoltarea individuală, a creativității și a încrederii în sine. Va aplica principiile de lucru diferenţiat, acestea urmărind să susţină aptitudinile fiecărui copil şi să întărească fundamentul unei vieţi sociale morale, precum şi dezvoltarea unor relaţii naturale, armonioase între indivizi si grupuri.

 • Spații generoase de joacă indoor și outdoor
 • Biblioteca – Dezvoltarea Clubului de lectură al Grădiniței (program intern de promovare a lecturii în rândul preșcolarilor), cu participarea activă a câtorva edituri de prestigiu din România (Editura Humanitas, Curtea Veche, Cartemma și Frontiera).
 • Sală de festivități dotată cu scenă și echipamente audio – video (statie, mixer, microfoane, videoproiector, ecran)
 • Construirea și consolidarea în timp a unei rețele de parteneriate cu instituții, ong-uri și firme din comunitatea noastră, pentru sprijinirea diverselor activități.
 • Păstrarea și dezvoltarea reputației generale a instituției în comunitatea părinților
 • Deschiderea pentru inovație și implementarea mecanismelor învățământului modern.
 • Grija specială față de starea psihologică a tuturor celor implicați în actul educației – cadre didactice, părinți (consigliere parentală), copii.
 • Obținerea aprecierii mass-media prin invitarea jurnaliștilor la diverse acțiuni organizate de către grădiniță
 • Atragerea și implicarea în activitățile noastre a diverselor personalități din lumea parentingului modern, a educației, a științei, etc.

Contact

 • Strada Soldat Gheorghe Răduță 1, București
 • 021.627.50.13; 021.255.08.40
 • gradinita23@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!