Creșa nr. 23 (arondată la Gradinița nr. 23)

Grădinița nr. 23 este o instituție de învățământ de stat destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani, cu program prelungit, având și grupe de nivel antepreșcolar, cu vârsta cuprinsă între 13 luni și 36 de luni (Creșa nr. 23). Copiii sunt repartizați pe grupe (mică, mijlocie și mare), iar la nivel antepreșcolar – grupa mare, ținând cont de particularitățile de vârstă și individuale, iar activitatea instructiv-educativă se desfășoară pe nivele de vârstă: 3-4 ani, 4-5 ani și 5-6 ani conform programei și planului de învățământ preșcolar, respectiv 48 luni-36 luni, pentru nivelul antepreșcolar.
Unitatea de află sub îndrumarea și coordonarea Ministerului Educației, Inspectoratului Școlar al Municipiului București și este administrată de Primăria Sectorului 2, cu finanțare locală.
Grădinița nr. 23 oferă condiții necesare unei dezvoltări normale a copiilor antepreșcolari, respectiv preșcolari, valorificând potențialul fizic și psihic al fiecăruia, ținând cont de ritmul propriu de evoluție și de nevoile afective.

VIZIUNEA Grădiniței nr. 23

Derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta antepreșcolară/preşcolară, vizând următoarele aspecte:
– Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile;
– Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;
– Garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața socială, apoi cea preșcolară/şcolară.
MISIUNEA Grădiniței nr. 23 derivată din viziunea comună a partenerilor în educație – cadre didactice, părinți, comunitate.
• Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
• Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.
• Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale.
• Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.
• Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.
Grădinița nr. 23 se vrea a fi un loc prietenos, în care toți copiii să beneficieze de programe educaționale îmbunătățite continuu. Cadrele didactice vor acționa pentru construirea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor prevăzute de programele antepreșcolare/preșcolare, care să le permită copiilor adaptarea eficientă în mediul antepreșcolar/preșcolar și în societatea aflată în plină schimbare, dar și pentru dobândirea normelor, atitudinilor și valorilor fundamentale care îi vor călăuzi în viață. Demersul educațional al grădiniței noastre va promova egalitatea de șanse, responsabilizarea părinților pentru educația timpurie, pregătirea școlară și evoluția copiilor, dar și dezvoltarea interacțiunii cu comunitatea locală.
• Valorile cheie: răspundere publică, egalitate de șanse, eficiență, cooperare, toleranță, incluziune

Clădire 2008, modernizată;
Săli de curs, dormitoare și sală de mese dotate corespunzător;
Spațiu de joacă dotat la standard europene, modernizat 2023;
Cadre didactice calificate în domeniul educației timpurii;
Personal nedidactic și didactic auxiliar sufficient;
Cabinet medical

Contact

  • Str. Soldat Răduță Gheorghe nr. 1 Sector 2 București
  • 021 627 50 13
  • gradinita23@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!