Grădiniţa "Luminiţa"

Despre noi

Grădinița  ,,Luminița” este o instituție școlară cu nivel preșcolar, care se remarcă prin seriozitate, disciplină, și competența întregului personal al grădiniței, cât și a copiilor care sunt școlarizați în cadrul acestei unități. Preșcolarii care merg la școală, după absolvirea acestei grădinițe, obțin rezultate bune, satisfăcătoare la școală și aprecieri pozitive din partea învățătoarelor care i-au preluat.

Din decembrie 19977 grădinița funcționează în sediul actual sub denumirea de Grădinița nr. 16. În acea perioadă în grădiniță își desfășurau activitatea 6 grupe de Program Prelungit și 2 grupe de Program Săptămânal. Datorită unui număr foarte mare de solicitări, din 1990 s-au desființat grupele de Program Săptămânal și s-au înființat alte grupe de Program Prelungit, astfel încât grădinița a funcționat până în anul 2008 cu 10 grupe de Program Prelungit.

În 2008, prin construcția unui nou corp de clădire grădinița a funcționat cu 18 grupe, ulterior s-au desființat 2 grupe, iar în prezent grădinița funcționează cu 16 grupe de Program Prelungit (4 grupe mici, 5 grupe mijlocii și 7 grupe mari), cu un plan de școlarizare de 373 de copii. 

Activitățile se desfășoară în două corpuri de clădiri:

CORP A– Funcționează cu 10 grupe cu program prelungit. În corpul A există un cabinet medical, 1 izolator, grupuri sanitare, bucătărie proprie unde se prepară zilnic mâncare pentru copii, spălătorie și birouri.

CORP B– Funcționează cu 6 grupe cu program prelungit, două dormitoare, grupuri sanitare pentru copii și adulți și un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, două săli de mese, cabinet medical, sală-sport, sală-calculatoare, cabinet psihopedagogic. Clădirea are subsol, parter, etaj 1, etaj 2.

La subsol se află camera tehnică cu centrală, blocul alimentar, spălătoria. Clădirea are subsol, parter+etaj(subsol liber, parterul conține clase și grupuri sanitare, bucătărie și cabinet medical). La etajul 1 se regăsesc clase, grupuri sanitare și birou. La etajul 2 se află sala de festivități pentru activități educaționale. La parter și etajul 1 se desfășoară activitatea educațională cu copiii.

De asemenea, grădinița beneficiază de o sală de festivități cu un număr de 100 de locuri, dotată cu scaune de bună calitate, 3 aere condiționate și sistem audio.

Prepararea hranei se face în grădiniță cu personal calificat. Meniul zilnic servit copiilor este avizat săptămânal de către medicul școlar al grădiniței. Se urmărește asigurarea necesarului de vitamine conform vârstei.

Personalul din unitate este compus din personal didactic (24 de persoane) și personal administrativ (21 persoane) care efectuează control medical prin medicina muncii. Unitatea are autorizație de funcționare pentru cele două clădiri, inclusiv cabinetul medical. Grădinița cu cele două corpuri clădire este racordată la rețeaua de apă curentă de la RADET. În cele două clădiri există lift pentru transportul alimentelor. 

 

Grădinița dispune de un spațiu generos de joacă în aer liber, dotat cu obiecte de joacă și covor antitraumă. Paza grădiniței este asigurată pe perioada prezenței copiilor în grădiniță.

Triajul copiilor dimineața, starea de sănătate sunt asigurate de către două cadre medicale.

Personalul didactic al grădiniței colaborează foarte bine cu consilierul psihopedagogic care este prezent în grădiniță în fiecare zi de marți de la 8:00 la 13:00.

Grădinița asigură toate condițiile necesare desfășurării procesului instructiv-educativ: clase luminoase, spațioase și curate, dotate cu mobilier adecvat, grupuri sanitare curate, igienizate permanent, amenajate în concordanță cu vârsta copiilor.

Ambele corpuri dispun de centrală proprie, neexistând probleme privind furnizarea agentului termic. Datorită unui bun management al grădiniței și datorită prestației foarte bune a cadrelor didactice în realizarea procesului instructiv-educativ, întotdeauna grădinița a fost și este solicitată de părinți și caracterizată de către aceștia drept o grădiniță etalon pentru sectorul 2.

  • Clădire nouă (2008)
  • Săli de grupe amenajate la standard europene
  • Spațiu generos de joacă în aer liber dotat cu mobilier specific particularităților de vârstă.

Contact

  • Șoseaua Iancului 4A, București
  • 021.250.31.80
  • ricumariana@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!