Creșa Teiul Doamnei (arondată la Grădinița nr. 233)

• Grădinița nr. 233 este o instituție antepreșcolară/preșcolară de stat destinatăs copiilor cu vârsta cuprinsa intre 1-3 si 6 ani, cu program prelungit. Copiii sunt repartizati pe grupe , ținând cont de particularitatile de vârstă și individuale, iar activitatea instructiv-educativă se desfășoară pe nivele de vârstă:1-2, 2-3ani antepreșcolar, 3-5 ani și 5-6 ani conform programei și planului de învățământ antepreșcolar/preșcolar.
• Unitatea Se afla sub indrumarea si coordonarea ME, ISMB, IS2 și este administrată de Primaria sectorului 2, București, cu finanțare Primăria sect. 2
• Grădinița oferă condiții necesare unei dezvoltări normale a copiilor preșcolari, valorificând potențialul fizic și psihic al fiecăruia, ținând cont de ritmul propriu de evoluție și de nevoile afective.
• Grădinița, este situată în cartierul Colentina, zona Doamna Ghica, având ca obiective apropiate Policlinica Nada Florilor, Școala gimnazială Grigorie Ghica Voievod și parcul Plumbuita, iar pentru nivelul antepreșcolar sediul este situat în strada Teiul Doamnei Nr.99. Zona este sigura, ferită de strada principală, ideală pentru confortul și siguranța copiilor, beneficiind de un loc de joacă , are personal corespunzător posturilor grădiniței, atât pentru nivelul antepreșcolar cât și pentru nivelul preșcolar.

• Sălile de grupă sunt utilate cu mobilier nou, din lemn, atent prelucrat şi ergonomic, corespunzător vârstei. Jucăriile sunt diversificate şi alese în aşa fel încât să trezească interesul copiilor. Toate grupele dispun de logistică educaţională performantă. Grupurile sanitare sunt îngrijite și ușor accesibile copiilor.
• Grădinița pune la dispozițe program prelungit.

Contact

  • Teiul Doamnei, Nr.99
  • 0216884518
  • gradinita233@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!