Creșa Ciobănașului( arondată la Gradinița nr. 189)

Creșa Ciobănașului a fost înființată în anul 1973 conform Deciziei Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului București nr. 1438/14 noiembrie 1973.

            Pe data de 15 noiembrie 1973, creșa Ciobănașului a fost înființată ca unitate bugetară, cu personalitate juridică, cu program săptămânal și o capacitate de 300 de locuri.

            Generații de antepreșcolari au petrecut timp de calitate în Creșa Ciobănașului. Personalul angajat a fost implicat în întreaga activitate a creșei, a oferit afecțiune și dragoste fiecărui antepreșcolar care a pășit cu sfială pragul creșei și care, ulterior, a dobândit încredere și siguranță.

             Conform HG nr.566/28 aprilie 2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unității de educație timpurie, Creșa Ciobănașului a fost arondată Grădiniței nr. 189 în baza: HCL sector 2 nr. 274/24.09.2022, HCL sector 2 nr. 409/2022, Decizia ISMB nr. 4036/07.09.2022, Protocolului de predare-primire nr. 210085/29.12.2022(DGASPC sector2) și nr. 1441/29.12.2022 (Grădinița nr. 189.

               Conducerea Grădiniței nr. 189 s-a mobilizat și a organizat întreaga activitate pentru nivelul antepreșcolar: organizare concursuri pentru încadrarea personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic, reorganizarea și regândirea activității didactice conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, Curriculum-ului pentru educație timpurie/2019, standardelor de calitate în vigoare, legislației în vigoare.

                În anul școlar 2023-2024, Grădinița nr. 189 cu nivel antepreșcolar are aprobat planul de școlarizare pentru 185 de locuri și  funcționează cu 20 de educatori puericultori, 1 administrator de patrimoniu, 20 posturi personal nedidactic și 4 bucătari.

S- a remarcat deschiderea pentru schimbare, pentru nou, pentru calitate.

Beneficiarii indirecți ai educației( părinții/reprezentanții legali ai copiilor) apreciază activitatea

și implicarea întregului personal pentru asigurarea securității și sănătății fizice, psihice și emoționale a antepreșcolarilor, comunicarea și relaționarea adecvată, calitatea ofertei educaționale

Clădirea a fost renovată complet şi modernizată de administraţia locală, fiind pregătită să ofere noi standarde de calitate copiilor în noul an şcolar 2015-2016, având de la 1 septembrie 2015 capacitatea de 175 de locuri.

Contact

  • Str. Ciobănașului nr. 23, sector 2, București
  • 021.255.48.70
  • gradinita_malaxa@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!