Colegiul Național ”Victor Babeș”

Despre noi

NATURA NE ASEAMANA , EDUCATIA NE DEOSEBESTE!”

 

Istoricul institutiei

Actualul Colegiu National „Victor Babes”, avand personalitate juridica, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Soseaua Fundeni, nr. 254, continua traditia fostului Liceu Sanitar Bucuresti, functionand majoritar cu clase de liceu teoretic, specializarea Stiintele naturii.

Liceul Sanitar Bucuresti a functionat in perioada 1975-1991, avand unul din sedii la actuala adresa de functionare a institutiei noastre, functionand impreuna cu Scoala Postliceala Sanitara sub denumirea  Grup Scolar Sanitar Bucuresti .

In perioada 1912-1969 institutia a functionat sub denumirea de Grup Scolar Sanitar apartinand de catre Ministerul Sanatatii.

Incepand cu 1969–1975 in actualul sediu functiona Scoala Profesionala Fundeni–Grup Scolar Sanitar avand regim de Scoala Profesionala si Tehnica si apartinand de catre Ministerul Invatamantului. 

Din anul 1991, liceul a căpătat un caracter TEORETIC şi a făcut parte alături de Şcoala Postliceală Sanitară (instituţie vecină în incinta aceleiaşi curţi) din Grupul Şcolar „Dr. Victor Babeş”.

Din februarie 1999, liceul funcţionează ca unitate de învăţământ autonomă, sub denumirea de Liceul Teoretic ‘Victor Babeş’’, având specializările: ştiinţe ale naturii şi matematică-informatică în cadrul profilului real, filologie în cadrul profilului uman.

Incepând cu anul şcolar 1999-2000 în cadrul unităţii funcţionează şi nivelul gimnazial.

In noiembrie 2006, prin Ordin de Ministru OMEdC nr.5622/14.11.2006, liceul a primit titulatura de Colegiul National”Victor Babes” cu clasele V-XII, sub conducerea Director Prof. Kirsteuer Rodica.

Misiune

 • Formarea şi dezvoltarea la elevi a competenţelor necesare adaptării lor la cerinţele sociala şi economice cât şi integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.
 • Conştientizarea nevoilor de perfecţionare şi formare continuă (cunoaşterea ofertelor), crearea motivaţiei intrinseci şi extrinseci, la cadrele didactice pentru realizarea cât mai eficientă a actului educaţional.
 • Dezvoltarea şi modernizarea continuă a bazei materiale.
 • Utilizarea optimă a mijloacelor de învăţământ
 • Asigurarea unui climat optim corespunzător procesului de învăţământ.
 • Parteneriat şcoală – comunitate locală în concordanţă cu nevoile şcolii.
 • Oferta educaţională

VIZIUNE : ”O ȘCOALĂ EUROPEANĂ”

DEZVOLTARE

 • activităţile extraşcolare care să le stimuleze creativitatea şi să-şi descopere noi valori
 • autocunoaşterea, autodescoperirea de noi valori, noi talente la elevi !
 • Valorificarea rezultatelor inspectiilor scolare, tematice, sanitare, P.S.I., politie si stabilirea de masuri de remediere a eventualelor deficiente

OBIECTIVE URMĂRITE

 • asigurarea unui nivel de pregătire a elevilor în specialitatea şi profilul urmate, corespunzător nevoilor societăţii dar şi aspiraţiilor şi capacităţii individuale, pe principiul egalităţii de şanse.
 • formarea continuă a cadrelor didactice, pentru o educaţie de calitate.
 • modernizarea procesului instructiv-educativ
 • crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevi şi personalul şcolii.
 • continuitatea tradiţiilor şi obiceiurilor locale
 • asigurarea calităţii procesului intructiv-educativ în colegiul naţional „victor babeş”
 • dezvoltarea parteneriatului educaţional la nivel naţional şi internaţional.
 • stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului; 
 • utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate; 
 • promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional; 
 • proiectarea de activităţii extracurriculare cu specific cultural;
 • atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate şi schimburi de experianţă ;
 • contribuţia la educaţia artistică, moral- civică a elevilor;
 • respectarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale;
 • petrecerea în mod plăcut a timpului liber (sport, bibliotecă, teatru, film, etc). 
 • adecvarea activitatilor la contextul epidemiologic si la mediul online de desfasurare 
 • Adaptarea activitatilor la contextul epidemiologic

Resursa umană:

 • resursa umana: profesori calificati,implicati in educarea si formarea elevilor colegiului,siguranta si securitatea acestora in spatiul scolar,interesati de propria si permanenta dezvoltare profesionala.
 • elevi: nr. 924 ,din care gimnaziu/cls V-VIII 136 , liceu /cls IX-XII 788
 • urmarirea eficientei cu care sunt utilizate resursele financiare alocate conform h.g.,”cost standard/elev”. incadrarea in limitele costului standard/elev.
 • completarea bazei de date electronice a personalului didactic si nedidactic
 • proiectarea schemei de incadrare – norme didactice,

 

Baza materială:

 • 19 Sali de clasa dotate cu table interactive, internet si sistem sonorizare (statie de amplificare, boxe in toate salile de clasa, holuri inclusiv in exterior)
 • sistem de supraveghere audio/video
 • sistem antiefractie
 • 2 laboratoare de Informatica, internet-fibra optica tabla interactiva
 • 1 laborator Informatica AEL, internet-fibra optica table interactiva
 • 1 laborator Chimie, internet – fibra optica tabla interactive
 • 1 laborator Chimie internet- fibra optica tabla interactiva
 • 1 laborator Biologie internet- fibra optica tabla interactiva
 • 1 laborator Fizica – videoproiector, internet, retea calculatoare
 • 1 Sala festiva-de Conferinte, Consilii
 • Baza sportiva: – teren handball, fotbal, baschet, inaugurat an scolar 201-2020
 • Sala de sport noua data in folosinta in ianuarie 2015
 • Biblioteca
 • Cabinet consiliere psihopedagogica
 • Cabinet medical
 • Birouri
 • Aer conditionat in toate salile si laboratoarele
 • Reabilitare/Moderinzare totala – Inaugurata inceput  an scolar 2019-2020

 

 

Forma invatamant:

 • CU FRECVENTA
 • Clase gimnaziale: nr. 5 / nr. elevi 136
 • Clase liceu teoretic, profil real-specializarile STIINTE ALE NATURII nr elevi: 445 si MATEMATICA INFORMATICA nr elevi: 108
 • Clase profil uman–specializarile FILOLOGIE si STIINTE SOCIALE nr elevi:235 – Total elevi liceu: 788
 • Activitatea didactica se desfasoara in doua schimburi , orele 8.00 – 14.00

cls. V-VIII,IX,XII si respectiv 13.00-19.00 cls. X si XI.

Tip predare:

 • metode moderne, utilizand tehnologia IT,internetul, platforma colegiului https://e-cursuri.cnvictorbabes.ro/. Pe perioada pandemiei activitatile didactice se desfasoara conform dispozitiilor legale: online, sau mixt, atat elevii cat si profesorii colegiului dovedind o mare capacitate de adaptabilitate la noile metode de predare – invatare digitale, combinand cu tact activitatile sincrone cu cele asincrone.

 

Limba predare:

 • LIMBA ROMANA

Limbi moderne studiate:

 • LIMBA ENGLEZA
 • LIMBA FRANCEZA

 

Alte lucruri relevante:                                  

traditii: Revista colegiului, Spectacolul organizat de elevi, “Plimbare pe Mapamond”, Marsul absolventilor, Balul absolventilor. Activitati educative extrascolare: simpozioane “Monarhie si Comunism”, “Fascinanta Matematica”, programe educative in parteneriat cu Primaria Sector2/Consiliul Local Sector 2,PMB, Institutii invatamant superior: ASE, Politehnica Bucuresti, Universitatea Bucuresti, Organizatia Salvati copiii, FICE Romania,etc., rezultate apreciabile la concursuri si olimpiade scolare Ziua Europei (mai), Ziua iei romanesti: 1 decembrie, Campionate de fotbal, handbal, Cluburi:  Ecoturistic, Clubul European, Sanitarii Priceputi, Ecologistilor, Lectura : Revista Scolii ”Muguri” .     

Rezultate scolare: procente la examenele de Bacalaureat si Evaluare Nationala net superior peste media nationala si a Municipiului Bucuresti,(>95%).

Implicarea activa a Consiliul Reprezentantiv al Parintilor si Consiliul Scolar al elevilor in procesul decizional.

Cultura organizationala este bazata pe principii democratice, tolerante si nediscriminatorii, disciplina si respect reciproc intre toti actorii implicati in procesul educational: elevi-parinti-profesori-comunitatea locala.

 

 • Cladire reabilitata, modernizat la standare europene
 • Sali de curs si laborator dotate corespunzator

Contact

 • Șoseaua Fundeni 254, București
 • 021.240.78.70
 • colegiulvictorbabes@yahoo.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!