Colegiul Național ”Spiru Haret”

Despre noi

Situat într-o zonă centrală, Colegiul Naţional „Spiru Haret“ este accesibil elevilor din întreg municipiul Bucureşti, și nu numai, fiind o alegere inspirată a absolvenţilor de şcoală primară şi de gimnaziu, care doresc să obţină performanţe în cadrul învăţământului gimnazial/liceal şi să își formeze o bază solidă de cunoștințe pentru etapele de studiu următoare.

Rezultatele elevilor noștri vorbesc de la sine:

-Promovabilitate 100% la Evaluarea Națională, la examenul de bacalaureat peste 98% în fiecare an (chiar 100% în anul școlar 2015-2016);

-Premii la olimpiadele și concursurile naționale;

-Un număr mare de absolvenți care sunt admiși la universități de marcă din țară și din străinătate.

Misiunea instituției noastre este, în primul rând, aceea de a continua și  de a accentua punctele tari ale  politicii manageriale existente, ce a asigurat, în ultimii opt ani, o traiectorie ascendentă, din punct de vedere administrativ, educativ, relațional. În plus, este prioritară pregătirea elevilor pentru a putea oferi societăţii absolvenţi capabili de a deveni cetăţeni activi şi eficienţi, de a se integra în viaţa societăţii. Sunt avute în vedere două mari direcții de acțiune, determinate de cele două profiluri (uman și real):

-Formarea/consolidarea competențelor sociale și de comunicare, necesare absolvenților pentru integrarea socio-profesională în domenii precum: jurnalism, științe ale comunicării, drept

-Formarea/consolidarea competențelor IT precum și a celor necesare integrării în domenii ce au la bază științele exacte (matematica, fizica, chimia, biologia).

În plus, școala noastră vine în întâmpinarea nevoilor copiilor, stimulându-le și valorificând potențialul lor aptitudinal și cognitiv. Dovada o constituie paleta diversificată a activităților extrașcolare, care se extinde de la an la an: proiecte internaționale/europene (Comenius, Euroscola), organizarea de proiecte/concursuri naționale/interjudețene/municipale (Concursul Național de Matematică „Laurențiu Panaitopol“, Concursul Național de Informatică „Adolescent Grigore Moisil“, Concursul Interjudețean „SpirArt“, Concursul de creaţie literară în limba engleză ”Magic Words”, Proiectul-concurs „LiRégal”, Clubul European), dar și proiecte derulate în școală, menite a facilita orientarea socio-profesională a elevilor (proiectul de parteneriat cu Spitalul Universitar de Urgență București, în cadrul căruia elevii au asistat la activități specifice mediului intraspitalicesc, sau proiectul „Job shadow day”, în care elevii  au însoțit anagajați din diferite domenii de activitate de-a lungul unei zile de lucru).

Toate aceste proiecte au putut fi implementate cu ajutorul colaboratorilor și partenerilor noștri din comunitatea locală, din mediul de afaceri sau al asociațiilor care activează în domeniul educației.

În vederea optimizării procesului de evaluare și a relației școală-familie, a fost implementat, în anul școlar 2011-2012, proiectul Catalogul Virtual, care a contribuit semnificativ la reducerea absenteismului printr-o mai bună comunicare între școală și familie.

Pe lângă realizările actuale, C.N. „Spiru Haret” se poate mândri și cu un număr foarte mare de absolvenți din rândul personalităților de marcă ale culturii românești: Mircea Eliade, Nicolae Steinhardt, Alexandru Elian, Dinu Pillat  ș.a. , care au pus bazele celei mai longevive reviste școlare, Revista „Vlăstarul”, a cărei primă apariție a fost în anul 1923, iar în present a obținut două premii I la Concursul de reviste școlare.

Cultura organizațională se caracterizează prin îmbinarea tradiției cu inovația, prin deschiderea către modernitate, fără a renunța la valorile promovate de cei care au contribuit de-a lungul vremii la prestigiul C.N. „Spiru Haret”și, bineînțeles, la valorile promovate de partonul nostru spiritual, Spiru Haret.

 • Ultima reabilitare – 2011 prin programul BEI
 • Săli de clasă dotate cu videoproiector , laptop și internet
 • Sală de sport cu toate dotările specifice
 • 4 laboratoare de informatică dotate corespunzător
 • 5 table SMART
 • O sală de activități nonformale
 • Activități extrașcolare și extracurriculare numeroase și variate
 • Inițierea unui număr mare de proiecte municipale, regionale și naționale
 • Existența revistei „Vlăstarul” , cea mai longevivă revistă școlară.

Contact

 • Strada Italiană 17, București
 • 021.314.60.97
 • haretiana2012@hotmail.com

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!