Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala

Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala este o unitate conexă ale învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale, coordonată metodologic de către ISMB, prin inspectorul școlar general şi reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat, specializată în furnizarea, coordonarea şi monitorizarea serviciilor educaţionale specifice acordate copiilor/ elevilor/ tinerilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, în vederea asigurării accesului tuturor la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens, respectând caracteristicile de vârstă şi individuale ale fiecăruia.
Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE) s-a infiinţat la data de 9 martie 2006 prin decizia ISMB nr. 334/09.03.2006, iar prin decizia ISMB nr.339/09.03.2006 devine ordonator tertiar de credite cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din legislatia in vigoare.
Înfiinţarea CMBRAE a fost necesară în vederea asigurării calităţii serviciilor educaţionale pentru comunitate în domeniul logopediei, consilierii şi asistenţei psihopedagogice, includerii copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în unităţile de învăţământ de masa.
Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE) coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza, la nivelul municipiului Bucuresti, activitatea Centrului Municipiului Bucuresti de Asistenta Psihopedagogica (CMBAP) si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica (CAPp), a centrelor si cabinetelor logopedice interscolare (CLI), colaboreaza cu unitatile de invatamant special in vederea asigurarii serviciilor educationale specializate. De asemenea, incepand cu anul 2012, s-a infiintat in cadrul CMBRAE, conform OMECTS 6552/2012 Serviciul de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala (SEOSP).
În prezent, CMBRAE coordonează activitatea unui numar de 211 profesori consilieri şi 36 profesori logopezi. Aceştia isi desfaşoară activitatea in 352 unităţi de învăţământ preuniversitar din municipiului Bucureşti.
Structurile componente ale Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE) sunt:
A) Centrul municipiului Bucuresti de asistenta psihopedagogica (CMBAP)
B) Centrele si cabinetele logopedice interscolare (CLI)
C) Serviciul de Evaluare și de Orientare Școlară și Profesională (SEOSP)

Misiunea CMBRAE este aceea de armonizare a serviciilor educationale oferite de profesorii consilieri scolari si profesorii logopezi in scopul prevenirii/ diminuarii efectelor dificultatilor de invatare, adaptare si dezvoltare la copiii din scoala de masa cu sau fara cerinte educationale speciale.

Contact

  • Strada Heliade Între Vii, nr. 36, etaj 2
  • 021 232 30 71
    0318053190
  • secretariat@cmbrae.ro

Anunturi

Nici un anunț în acest moment. Vă rugam reveniți!