FAQ

FAQ

Test

burse

Ce criterii exista pentru acordarea bursei de performanta?

(1) Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale;

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

(2) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) va fi actualizată şi va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

(3) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1).

Ce tipuri de burse scolare exista?
  • Bursa de performanta
  • Bursa de merit
  • Bursa de studiu
  • Bursa sociala
Cine a emis Ordinul nr.5576/2011 pentru acordarea burselor scolare?

Emitentul Ordinului nr.5576/2011 este Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Cine se ocupa de bursele scolare in fiecare unitate de invatamant?

La nivelul fiecarei unitati de invatamant este constituita o comisie care se ocupa cu verificarea dosarelor depuse pentru acordarea bursei.

Cum s-au aprobat bursele in Sectorul 2?

Conform HCL Sector 2 nr. 274/2020 pentru aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente semestrului I al anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2.

De unde pot afla toate informatiile necesare acordarii burselor scolare?

Informatiile necesare acordarii burselor scolare le puteti afla din Ordinul nr.5576/2011 cu modificarile si completarile ulterioare – criterii de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat.

Se pot cumula mai multe tipuri de burse?

Conform Ordinului nr.5576/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: ,,Un elev nu poate primi doua burse simultan, dar are dreptul sa opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o perioada mai mare de timp”.

,, Elevii care se incadreaza in prevederile alin. 2 si care au dreptul sa primeasca atat bursa de performanta, cat si bursa de merit, trebuie sa opteze pentru una din acestea, putand sa o aleaga pe cea cu valoare mai mare sau pentru o perioada de timp mai mare.”

Conform Legii nr.38/2019 bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanta, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.