FAQ

FAQ

Test

burse

Ce criterii exista pentru acordarea bursei de performanta?

(1) Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale;

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

(2) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) va fi actualizată şi va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

(3) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1).

Ce tipuri de burse scolare exista?
  • Bursa de performanta
  • Bursa de merit
  • Bursa de studiu
  • Bursa sociala
Cine a emis Ordinul nr.5576/2011 pentru acordarea burselor scolare?

Emitentul Ordinului nr.5576/2011 este Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Cine se ocupa de bursele scolare in fiecare unitate de invatamant?

La nivelul fiecarei unitati de invatamant este constituita o comisie care se ocupa cu verificarea dosarelor depuse pentru acordarea bursei.

Cum s-au aprobat bursele in sectorul 2?

Conform HCL Sector 2 nr.309/2018 s-a aprobat numarul si cuantumul burselor aferente semestrului I al anului scolar 2018-2019.

De unde pot afla toate informatiile necesare acordarii burselor scolare?

Informatiile necesare acordarii burselor scolare le puteti afla din Ordinul nr.5576/2011 cu modificarile si completarile ulterioare – criterii de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat.

Se pot cumula mai multe tipuri de burse?

Conform Ordinului nr.5576/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: ,,Un elev nu poate primi doua burse simultan, dar are dreptul sa opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o perioada mai mare de timp”.

,, Elevii care se incadreaza in prevederile alin. 2 si care au dreptul sa primeasca atat bursa de performanta, cat si bursa de merit, trebuie sa opteze pentru una din acestea, putand sa o aleaga pe cea cu valoare mai mare sau pentru o perioada de timp mai mare.”

Conform Legii nr.38/2019 bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanta, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.