D.G.A.P.I.

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (D.G.A.P.I.) Sector 2

Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 este un serviciu de interes public local care asigură îndeplinirea sarcinilor administrative ce revin Consiliul Local Sector 2 cu privire la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, inclusiv la imobilele (terenuri şi clădiri) în care acestea îşi desfăşoară activitatea, la imobilele cu destinaţie de locuinţe, precum şi la alte imobile date în administrare prin hotărâri ale Consiliului Local. Misiunea D.G.A.P.I. constă în furnizarea de servicii de calitate beneficiarilor, unităţilor de învăţământ şi locatarilor imobilelor pe care le administrează, bazate pe competenţă, eficienţă, profesionalism şi respectarea legilor.

Organigrama

Legi

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

HCL Sector 2

nr. 175

din 13.11.2017

Vezi legea

Legea Educației Naționale

Legea educației

Nr. 1

Din 05.01.2011

Vezi legea

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

OMENCS

NR. 5079

DIN 31.08.2016

Vezi legea

Declarații de avere-interes

Pentru asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor publice, persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice au obligația declarării averii și a intereselor. Caută declarațiile de avere și declarațiile de interese ale personalului din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2.

Nume și prenume:

Andronache A. Ștefania-Raluca

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Avrigeanu V. Marilena

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Balomirean I.A. Ioana

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Bălan Ș. Carmen Nicoleta

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Chiliban Mărășescu I. Bianca Florica

Funcție:

Consilier juridic

DECLARATII

Nume și prenume:

Ciorchică T. Sorin Marian

Funcție:

Șef birou

DECLARATII

Nume și prenume:

Cîrciumaru M. Mihaela-Ștefania

Funcție:

Referent

DECLARATII

Nume și prenume:

Despa V. Cristina

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Gârbu A. Bogdan-Alexandru

Funcție:

Director executiv

DECLARATII

Nume și prenume:

Geangu Ghe. Mihail

Funcție:

Director executiv

DECLARATII

Nume și prenume:

Gheorghe F. Doina

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Gheorghiu B. Elena

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Gogoșilă P. Mioara

Funcție:

Referent

DECLARATII

Nume și prenume:

Ilie D. Gheorghița

Funcție:

Referent

DECLARATII

Nume și prenume:

Lemnaru I. Georgeta

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Manolache D. Andreea Marinela

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Mihai M. Violeta-Eugenia

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Muszkopf M. Alfred Iosif

Funcție:

Consilier juridic

DECLARATII

Nume și prenume:

Niculescu P. Georgeta

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Popa I. Daniela

Funcție:

Director executiv

DECLARATII

Nume și prenume:

Popescu D. Andrada Ruxandra

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Popescu A. Aurel

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Pristavu F. Alexandra Raluca

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Procopiu N. Alexandrina

Funcție:

Referent

DECLARATII

Nume și prenume:

Rădulescu V. R. Ruxandra

Funcție:

Șef birou

DECLARATII

Nume și prenume:

Stoica B. Laura Cristina

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Stoean I. Niculae

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Stoicescu C. Nicoleta

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Tablan C. Constantin Cristian

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Alte legi

 

Anunțuri angajare/transfer

Documente

 • 1. Formular înscriere – descarcă(0,1MB)
 • 2. Declarație pe proprie răspundere – descarcă(0,1MB)
 • 3. Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competentelor specifice in domeniul tehnologiei informației – descarcă(0,3MB)
 • 4. Tematica pentru testarea competentelor in domeniul tehnologiei informatiilor – descarcă(0,5MB)

 

Drepturile salariale

 • Ale personalului din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2 – Publicat 30.09.2019 – descarcă (1,00MB)
 • Ale personalului din cadrull D.G.A.P.I. Sector 2 – Publicat 31.03.2019 – descarcă (0,15MB)
 • Asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor publice – Publicat 30.09.2018 – descarcă (0,10MB)

 

Anunțuri

 • Anunţ de participare pentru licitaţia din data de 01 iulie 2019 privind închirierea spaţiilor disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Anunţ de participare pentru licitaţia din data de 14 ianuarie 2019 privind închirierea spaţiilor disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Anunţ de participare pentru licitaţia din data de 26 noiembrie 2018 privind închirierea spaţiilor disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Prin prezenta va informam ca incheierea contractelor de vanzare – cumparare a apartamentelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte se pot face la orice birou notarial din Bucuresti.
 • Procedura de selecţie a ofertelor în vederea încheierii protocolului de colaborare în scopul punerii în funcţiune şi exploatare a imobilului – bazin de înot, domeniu public local, aflat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 din str. Silvia nr. 54, Sector 2, Bucureşti