D.G.A.P.I.

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (D.G.A.P.I.) Sector 2

Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 este un serviciu de interes public local care asigură îndeplinirea sarcinilor administrative ce revin Consiliul Local Sector 2 cu privire la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, inclusiv la imobilele (terenuri şi clădiri) în care acestea îşi desfăşoară activitatea, la imobilele cu destinaţie de locuinţe, precum şi la alte imobile date în administrare prin hotărâri ale Consiliului Local. Misiunea D.G.A.P.I. constă în furnizarea de servicii de calitate beneficiarilor, unităţilor de învăţământ şi locatarilor imobilelor pe care le administrează, bazate pe competenţă, eficienţă, profesionalism şi respectarea legilor.

Organigrama

Legi

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

OMENCS NR. 4183 DIN 04.07.2022 Vezi lege

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

HCL Sector 2 nr. 346 din 28.11.2019 Vezi lege

Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023

Legea învăţământului preuniversitar Nr. 198/2023 Vezi lege

Declarații de avere-interes

Pentru asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor publice, persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice au obligația declarării averii și a intereselor. Caută declarațiile de avere și declarațiile de interese ale personalului din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2.

Nume și prenume:

Andronache A. Ștefania-Raluca

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Badea Ghe. Dana-Camelia

Funcție:

Consilier juridic

DECLARATII

Nume și prenume:

Bălan Ș. Carmen Nicoleta

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Ball N. Larisa Manuela

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Balomirean I.A. Ioana

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Botezatu Maria-Denisa

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Bulumac Laura-Cristina

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Chiliban Mărășescu I. Bianca Florica

Funcție:

Consilier juridic

DECLARATII

Nume și prenume:

Ciobanu N. Andreea

Funcție:

Consilier juridic

DECLARATII

Nume și prenume:

Cîrciumaru M. Mihaela-Ștefania

Funcție:

Referent

DECLARATII

Nume și prenume:

Constantin Ionela-Daniela

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Dede Tănase

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Drugau Anda-Elena

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Drăghici Maria

Funcție:

Șef serviciu

DECLARATII

Nume și prenume:

Dumitru Raluca-Ioana

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Enache T. Carmen

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Enache N. Steluța

Funcție:

Consilier achizitii

DECLARATII

Nume și prenume:

Gârbu A. Bogdan-Alexandru

Funcție:

Director General

DECLARATII

Nume și prenume:

Gheorghe F. Doina

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Ghita P. Cristina

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Gogoșilă P. Marioara

Funcție:

Referent

DECLARATII

Nume și prenume:

Haraga G.H. Laura

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Hăloiu I. Mădălina

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Ilie D. Gheorghița

Funcție:

Referent

DECLARATII

Nume și prenume:

Ionescu Gina-Eugenia

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Ionita Mariana

Funcție:

Referent

DECLARATII

Nume și prenume:

Iosif F. Dorel

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Lemnaru I. Georgeta

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Lepădatu I. Ruxandra

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Leuștean G. Gheorghe

Funcție:

Consilier achiziții publice

DECLARATII

Nume și prenume:

Lica-Raducanu Elena

Funcție:

Șef Serviciu

DECLARATII

Nume și prenume:

Manolache D. Andreea Marinela

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Merigiani Costin

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Mihai M. Violeta-Eugenia

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Mitroi Simona

Funcție:

Consilier juridic

DECLARATII

Nume și prenume:

Miu M. Cosmin-Ionel

Funcție:

Consilier achiziții publice

DECLARATII

Nume și prenume:

Nagy-Raducanu Mihaela

Funcție:

Director Executiv

DECLARATII

Nume și prenume:

Neculae Anca-Otilia

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Nedelea Petruta-Gabriela

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Niculescu P. Georgeta

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Nitu D. Robert Daniel

Funcție:

Șef birou

DECLARATII

Nume și prenume:

Pătruț Carmen-Andreea,

Funcție:

Consilier achiziții publice

DECLARATII

Nume și prenume:

Popa I. Daniela

Funcție:

Director executiv

DECLARATII

Nume și prenume:

Popa T. Rodica

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Popescu D. Andrada Ruxandra

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Popescu A. Aurel

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Pristavu F. Alexandra Raluca

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Putan C. Ana

Funcție:

Șef Birou

DECLARATII

Nume și prenume:

Radu Angelica-Daniela

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Răducu Cristina

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Sbîrnă V. Grațiela-Elena

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Stan Cătălina

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Stoean I. Niculae

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Stoicescu C. Nicoleta

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Tablan C. Constantin Cristian

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Tănase Mihaela

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Trandafir C. Marinela

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Trică Raluca

Funcție:

Consilier juridic

DECLARATII

Nume și prenume:

Tudor Florina-Stefania

Funcție:

Inspector

DECLARATII

Nume și prenume:

Voinea I. Laura Aurelia

Funcție:

Sef serviciu

DECLARATII

Integritate instituțională

 • Lista bunuri primite cu titlu gratuit la nivelul DGAPI pentru anul 2023 detalii
 • Raport de activitate comisia paritara anul 2023 detalii
 • Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate pentru anul 2022 detalii
 • Procedura de sistem: Prevenirea, identificarea, evaluarea si sanctionarea conflictelor de interes detalii
 • Procedura de sistem: Prevenirea, identificarea, evaluarea si sanctionarea situatiilor de incompatibilitate detalii
 • Procedura de sistem: Interdictii dupa incheierea angarii in cadrul institutiilor publice detalii
 • Decizie privind desemnarea consilierului de etica – detalii
 • Plan de Integritate 2021-2025 – detalii
 • Declaratie de aderare SNA 2021-2025 – detalii
 • Codul de conduită etică al personalului din cadrul D.G.A.P.I. – detalii
 • Decizia nr. 82/03.05.2022 privind constituirea Comisiei Paritare la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.- detalii (0,13MB)
 • Raport de activitate comisia paritara anul 2022 – detalii

Alte legi

 • Raportul de activitate pe anul 2023 – detalii
 • Raportul de activitate pe anul 2022 – detalii
 • H.C.L. nr. 32/2019 – detalii (6,00MB)
 • Raportul de activitate pentru anul 2020 – detalii(1,51MB)
 • Raportul de activitate pentru anul 2021 – detalii(2MB)
 • Regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin ORDIN 4183 din 04.07.2022- detalii(0,3MB)

 

Anunțuri angajare/transfer

 • Concurs de promovare în grad profesional – CCC – 23.11.2023, proba scrisă (descarcă), rezultate selectie dosare (descarcă), proba scrisă (descarcă), rezultat proba interviu (descarcă), rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de promovare în grad profesional – CCFB – 20.11.2023, proba scrisă (descarcă), rezultate selectie dosare (descarcă), proba scrisă (descarcă), rezultat proba interviu (descarcă), rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de inspector din cadrul CPEPI – 20.06.2023, proba scrisă (descarcă), supendare (descarcă)
 • Concurs de promovare în grad profesional – CPEPI – 16.03.2023, proba scrisă (descarcă), rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă)– rezultat proba interviu (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de promovare în grad profesional – CCFB – 16.03.2023, proba scrisă (descarcă), rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă)– rezultat proba interviu (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de promovare în grad profesional – 20.10.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă)– rezultat proba interviu (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de promovare în funcție de conducere – 23.08.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea a unei funcții publice de inspector din cadrul CDMC – 10.08.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea a unei funcții publice de consilier juridic – 10.08.2022, proba scrisă (descarcă) – rezultate selectie dosare (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea a unei funcții publice de inspector din cadrul BADT – 09.08.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă)– rezultat proba interviu (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea a unei funcții publice de consilier achiziții publice – 09.08.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă)– rezultat proba interviu (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea a unei funcții publice de inspector din cadrul CAI – 05.08.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă)– rezultat proba interviu (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de șofer din cadrul CAI – 13.07.2022, proba practică (descarcă) – rezultate selectie dosare (descarcă)  – rezultate proba practică (descarcă)– rezultat proba interviu (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de inspector din cadrul CCC – 12.05.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de inspector din cadrul CDMC – 11.05.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de inspector din cadrul BADT – 11.05.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă)– Rezultatul Contestației nr. 2088/12.05.2022 (descarcă)– rezultat proba interviu (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de consilier achiziții publice superior – 10.05.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de consilier achiziții publice asistent – 10.05.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă)– rezultat proba interviu (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de inspector din cadrul CCC – 24.02.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de inspector din cadrul BADT – 22.02.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă)  – rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de consilier achiziții publice – 22.02.2022, proba scrisă (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă)– rezultat proba interviu (descarcă)  – rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de inspector din cadrul CDMC – 08.02.2022 (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice de consilier achiziții publice – 08.02.2022 (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă) – rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de inspector în cadrul CCFB – 22.12.2021 (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă – rezultat proba interviu (descarcă)  – rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de inspector în cadrul BADT – 22.12.2021 (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice de inspector în cadrul CDMC – 21.12.2021 (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă– rezultat proba interviu (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcții publice de consilier achiziții publice – 21.12.2021 (descarcă) – rezultate selectie dosare (descarcă)– rezultate proba scrisa (descarcă)– rezultate finale (descarcă)
 • Anunt concurs de promovare în grad profesional 22.11.2021 (descarcă)– rezultate selectie dosare (descarcă) –  rezultatul probei scrise (descarcă– rezultat proba interviu (descarcă) – rezultate finale (descarcă)
 • Anunț concurs promovare în funcție de conducere 04.11.2021 (descarcă) – rezultate selectie dosare (descarcă)  –  rezultatul probei scrise (descarcă) – rezultat proba interviu (descarcă) – rezultate finale (descarcă) 
 • Anunt promovare in grad profesional (0,70MB) – rezultate selectie dosare (CPEPI – 0,30MB) (BATD – 0,40MB) – rezultate proba proba scrisa (0,70MB) – rezultate proba interviu (0,68MB) – rezultate finale (CPEPI – 0,50MB) (BATD – 0,50MB)
 • Anunt concurs recrutare Şef serviciu  al Serviciul Juridic şi Evidenţă Patrimoniu 22.06.2021 + Bibliografie + Tematica + Atributiile postului (0,33MB) – rezultate selectie dosare (0,11MB) – rezultate proba scrisa (0,70MB) – rezultate proba interviu (0,79MB) – rezultate finale (0,60MB)
 • Anunt concurs recrutare consilier juridic SJEP 17.02.2021 + Bibliografie + Tematica + Atributiile postului (0,33MB) – rezultat selectie dosare (0,20MB) – rezultate proba scrisa (0,20MB) – rezultat interviu (0,20MB) – rezultat final (0,15MB)

Note informative

 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurilor de recrutare și promovare a funcționarilor publici sau a personalului contractual descarcă

Documente

 • 1. Formular înscriere – descarcă(0,1MB)
 • 2. Declarație pe proprie răspundere – descarcă(0,1MB)
 • 3. Declarație pe proprie răspundere privind cazierul – descarcă(0,1MB)
 • 4. Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competentelor specifice in domeniul tehnologiei informației – descarcă(0,3MB)
 • 5. Tematica pentru testarea competentelor in domeniul tehnologiei informatiilor – descarcă(0,5MB)

Drepturile salariale

 • Ale personalului din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2 – Publicat 31.03.2024 – descarcă (0,40MB)
 • Ale personalului din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2 – Publicat 30.09.2023 – descarcă (0,40MB)
 • Ale personalului din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2 – Publicat 31.03.2023 – descarcă (0,40MB)
 • Ale personalului din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2 – Publicat 30.09.2022 – descarcă (0,20MB)
 • Ale personalului din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2 – Publicat 31.03.2022 – descarcă (0,20MB)
 • Ale personalului din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2 – Publicat 30.09.2021 – descarcă (0,20MB)
 • Ale personalului din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2 – Publicat 31.03.2021 – descarcă (0,30MB)
 • Ale personalului din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2 – Publicat 30.09.2020 – descarcă (1,00MB)
 • Ale personalului din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2 – Publicat 31.03.2020 – descarcă (1,00MB)
 • Ale personalului din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2 – Publicat 30.09.2019 – descarcă (1,00MB)
 • Ale personalului din cadrull D.G.A.P.I. Sector 2 – Publicat 31.03.2019 – descarcă (0,15MB)
 • Asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor publice – Publicat 30.09.2018 – descarcă (0,10MB)

 

Anunțuri

 • Repartitie locuinte ANL destinate medicilor rezidenti: (Iulie 2023)

  • Numarul de locuinte care au fost vandute- 90;
  • Numarul locuintelor ramase pentru care exista contracte de inchiriere- 10;
  • Numarul de locuinte ocupate de medici aflati in an terminal si care ar trebui sa elibereze- 1 apartament cu 2 camere;
  • Pentru cate locuinte au fost depuse cereri in vederea achizitionarii- 3.
 • A fost semnat Contractul de lucrari nr. 82 din 05.08.2022 Cros Construct „Constructie temporară parter (cu durată de existență limitată) având funcția de învățământ primar și gimnazial – (pentru Scoala Gimnaziala Ferdinand I) la Școala Gimnazială nr 25- Strada Silvia nr 54” – Atasat regasiti documentatia
 • Vanzare locuinte ANL – Sos. Stefan cel Mare nr. 19B – AnuntAnexa 1
 • DGAPI Sector 2 intentioneaza sa achizitioneze serviciile de  inspectie tehnica a lucrarilor publice pe amplasamentele unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Sectorul 2. Atasat regasiti documentatia. Anuntul se regaseste publicat si pe site-ul e-licitatie.ro avand nr. ADV 1146836/13.05.2020. INFORMATII LA TEL:0212121139, 0212121544 INTERIOR 106
 • Anunţ de participare pentru licitaţia din data de 04 noiembrie 2019 privind închirierea spaţiilor disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Anunţ de participare pentru licitaţia din data de 01 iulie 2019 privind închirierea spaţiilor disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Anunţ de participare pentru licitaţia din data de 14 ianuarie 2019 privind închirierea spaţiilor disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Anunţ de participare pentru licitaţia din data de 26 noiembrie 2018 privind închirierea spaţiilor disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Prin prezenta va informam ca incheierea contractelor de vanzare – cumparare a apartamentelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte se pot face la orice birou notarial din Bucuresti.
 • Procedura de selecţie a ofertelor în vederea încheierii protocolului de colaborare în scopul punerii în funcţiune şi exploatare a imobilului – bazin de înot, domeniu public local, aflat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 din str. Silvia nr. 54, Sector 2, Bucureşti

 

 

Achiziții publice

 • Cerere de oferta servicii de dirigenție de șantier – descarcă
 • Cerere oferta si caiet de sarcini – descarcă
 • Cerere oferta si caiet de sarcini – descarcă
 • Cerere oferta – descarcă
 • Cerere oferta cu depunere pe 27.07.2022 – descarcă
 • Cerere de oferta managment proiect Gradinita 233 – descarcă
 • Cerere de ofertă – descarcă
 • Cerere de ofertă – descarcă
 • Cerere de ofertă servicii de consultanță în managementul de proiect – descarcă

 

 

Proiecte finantate prin

Programul Operational Regional 2014-2020

 • Descrierea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița nr. 189”- descarcă
 • Descrierea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului – Gradinița Steluța- descarcă
 • Lansarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița nr. 280” – descarcă
 • Lansarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița Albinuța” – descarcă
 • Lansarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița 233” – descarcă (0,24MB)
 • Lansarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița Luminita” – descarcă (0,12MB)

 

Documente tipizate

 

Legea 544/2001 privind accesul la

informatiile de interes public

 

PROGRAM AUDIENTE DIRECTOR GENERAL:
MARTI, INTERVAL ORAR 09:00- 11:00

Functionar responsabil cu comunicarea informatiilor de interes public:
– Manolache Andreea- Inspector
Locţiitor:
– Pristavu Raluca- Inspector

 

LEGE 544 12/10/2001 – Portal Legislativ (just.ro)

MACHETA RAPORT LEGEA 544 DGAPI S2

HG 123 07/02/2002 – Portal Legislativ (just.ro)