Proiectul ,,SCOALĂ DUPA ȘCOALĂ”

Proiectul ,,SCOALĂ DUPA ȘCOALĂ”

13 decembrie , 2021

Proiectul ,,SCOALĂ DUPA ȘCOALĂ”

CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 nr.  339 din 04.11.2021

privind acordarea alocării financiare pentru facilitarea participării elevilor înscriși în unitățile de învățământ din Sectorul 2 al Municipiului București la programul “Școală după școală”

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de finanțare pentru asigurarea paricipării la activități educative de tip „Școală după școală” pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art. 2. Se aprobă beneficiarii proiectului reprezentând elevii înscriși în unitățile de învățământ care au primit avizarea funcționării acestui program în anul școlar 2021 – 2022 în conformitate cu Ordinul MECTS nr. 5349/ 07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școală după școală” cu modificările și completările ulterioare și a procedurii operaționale ISMB nr. 857/ 18.01.2021, în limita locurilor de care acestea dispun, denumiți în continuare BENEFICIARI.

Art. 3. Sunt eligibili pentru alocarea financiară menționată de prezenta hotărâre organizatorii entități cu personalitate juridice și elevii înscriși în programele de tip „Școală după școală” din unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 2 al municipiului București enumerate în Anexa 2 la prezenta hotărâre, numiți în continuare PARTENERI EDUCAȚIONALI care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • organizează programe de tip “Școală după școală” în unitățile de învățământ care au primit avizarea funcționării acestui program în anul școlar 2021 – 2022 în conformitate cu Ordinul MECTS nr. 5349/ 07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școală după școală” cu modificările și completările ulterioare și a procedurii operaționale ISMB nr. 857/ 18.01.2021.
  • oferă beneficiarilor o masă caldă pentru fiecare zi și posibilitatea de a beneficia de programe educaționale și servicii de supraveghere și îndrumare până la ora 18.00, de luni până vineri, dacă părinții doresc acest lucru.
  • permit coplata din partea reprezentanților legali ai beneficiarilor, în cazul în care prețul total al serviciilor contractate de către aceștia în cadrul programului Școală după școală la care face referire prezenta hotărâre este mai mare decât suma menționată la art 6 al prezentei hotărâri.
  • Se oferă alocarea financiară prevăzută de prezenta hotărâre doar pentru programele și beneficiarii care desfășoară activități ce presupun prezența fizică a elevilor la clasă, nu și pentru programe care se desfășoară online.
  • elevii înscriși în program nu primesc și nu urmează să primească finanțare, din alte fonduri nerambursabile, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, fonduri europene sau fonduri de la bugetul local, pentru programul Școală după școală, în perioada în care prezenta hotărâre își produce efectele.

 

 CONDIŢII DE PARTICIPARE

Art. 10. Înscrierea partenerilor educaționali în vederea alocării financiare pentru serviciile educaționale oferite beneficiarilor se realizează de către reprezentanții legali ai entităților juridice, în maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea acestei hotărâri în Monitorul Oficial Local, în urma transmiterii pe e-mail, către DGAPI Sector 2 a următoarelor date:

-datele de facturare ale partenerului educațional,
-numărul total de locuri si numărul de locuri disponibile oferite de către partenerul educațional.

Art 11. În vederea decontării serviciilor, Partenerii educaționali eligibili vor încheiea un Acord de colaborare cu DGAPI Sector 2 în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art 12. Înscrierea elevilor la programele educaționale se face în baza legii și a regulamentelor proprii Partenerului educațional și a unității de învățământ în care se desfășoară programul, părinții trebuind să semneze cu partenerul educațional un contract de presătri servicii și să completeze un acord cu privire la prelucrarea datelor personale

Art 13. Admiterea elevilor pe locurile disponibile la momentul adoptării prezentei hotărâri se face în ordinea înscrierilor, în limita capacității declarate de partenerul educațional la înscrierea în program și a bugetului alocat prin prezenta hotărâre.

Art. 14. Partenerii educaționali se obligă să factureze către DGAPI doar serviciile efectiv prestate pentru beneficiari, în baza contractului încheiat cu reprezentanții legali ai beneficiarilor și a unei liste de prezență asumată de către partenerul educațional și părinte la sfărșitul fiecărei luni.

Până la data de 17 decembrie 2021 , entităţile eligibile care doresc

furnizeze servicii educaţionale beneficiarilor în baza articolelor de mai sus, vor transmite

către DGAPI o listă a locurilor de care dispun, numărul locurilor vacante şi detalii de

contact pentru înscriere. Lista va fi publicată pe site-ul www.invatamantsector2.ro iar

înscrierile pentru locurile disponibile la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri

se vor face direct la Partenerul Educaţional.

 

Lista unităților de învățământ care au primit avizarea funcționării programului „Școală după școală” în anul școlar 2021 – 2022 în conformitate cu Ordinul MECTS nr. 5349/ 07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școală după școală” publicat în MO Nr. 738/ 20.10.2011cu modificările și completările ulterioare și a procedurii operaționale ISMB nr. 857/ 18.01.2021:

 

Școala Gimnazială Nr. 24

Școala Gimnazială Nr. 39

Școala Gimnazială „Grigorie Ghica Voievod”

Școala Gimnazială „Petre Ghelmez”

Școala Gimnazială Nr. 77

Școala Gimnazială Nr. 51

Școala Gimnazială „Ferdinand I”

Școala Gimnazială „Maica Domnului”

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

Școala Gimnazială “Sf. Silvestru”

Școala Gimnazială Nr. 25

Școala Gimnazială Nr. 62

Școala Gimnazială Nr. 66

Școala Gimnazială Nr. 46

Descarcă hotararea 339 privind acordarea alocării financiare pentru facilitarea participării elevilor înscriși în unităţile de învăţământ din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti