Anunț de lansare proiect: Delta din oraș

Anunț de lansare proiect: Delta din oraș

25 aprilie , 2018

Anunț de lansare proiect: Delta din oraș

Anunț de lansare a proiectului

Parcul Natural Văcăreşti este cea mai mare arie naturală urbană protejată din Europa, care acoperă peste 180 ha. În anul 2013 Academia Română a finanţat un studiu asupra faunei şi florei din zonă, care a confirmat biodiversitatea ecosistemului ce conţine peste 90 specii de păsări, câteva specii de marnif ere şi reptile, printre care nevăstuica (Mustela nivalis), vidra (Lutra lutra) şi buhaiul de baltă cu burta roşie (Bombina bombina) – specii europene protejate şi sute de specii de plante cu flori. În plus, în timpul migraţiilor zona joacă un rol deosebit de important pentru o serie de specii de păsări migratoare rare.
Proiectul se desfăşoară în perioada 16 aprilie–14 mai 2018, în parteneriat cu asociaţia „Administraţia Parcului Natural Văcăreşti” şi constă în participarea elevilor de gimnaziu la tururi educative
pentru observarea şi interpretarea naturii în „Parcul Natural Văcăreşti”, realizarea de instantanee fotografice şi acţiuni de voluntariat pentru ecologizarea şi conservarea biodiversităţii habitatelor naturale.
Proiectul are ca scop educarea a 240 de elevi, în spiritul protejării mediului înconjurător, prin cunoaşterea florei şi faunei Parcului Natural Văcăreşti şi prin participarea activă la acţiuni de ecologizare a
parcului.

Obiective

Creşterea nivelului de informare ecologică în rândul elevilor, prin participarea la tururi educative pentru observarea şi interpretarea naturii şi a acţiunilor de protecţie necesare conservării mediului înconjurător.
Încurajarea creativităţii elevilor în fotografierea naturii.
Promovarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător prin implicarea elevilor în activităţi de voluntariat.

Parteneri

Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman”
Administraţia Parcul Natural Văcăreşti
Şcoala Gimnazială nr. 31
Şcoala Gimnazială nr. 92,
Şcoala Gimnazială nr. 163
Şcoala Gimnazială nr. 178