Burse Școlare

Primăria Sectorului 2 acordă burse în urma solicitărilor unităților de învățământ, respectând metodologia în vigoare. Aceste burse vin ca o încununare a rezultatelor elevilor, atât la învățătură, cât și la olimpiade și concursuri școlare. De asemenea, sprijinim elevii cu probleme de sănătate sau venituri mici în familii, prin intermediul burselor sociale.

 • Faq Shortcode

  burse

  Ce criterii exista pentru acordarea bursei de performanta?

  (1) Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

  a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS;

  b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale;

  c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

  (2) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) va fi actualizată şi va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

  (3) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1).

  Ce tipuri de burse scolare exista?
  • Bursa de performanta
  • Bursa de merit
  • Bursa de studiu
  • Bursa sociala
  Cine a emis Ordinul nr.5576/2011 pentru acordarea burselor scolare?

  Emitentul Ordinului nr.5576/2011 este Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

  Cine se ocupa de bursele scolare in fiecare unitate de invatamant?

  La nivelul fiecarei unitati de invatamant este constituita o comisie care se ocupa cu verificarea dosarelor depuse pentru acordarea bursei.

  Cum s-au aprobat bursele in sectorul 2?

  Conform HCL Sector 2 nr.309/2018 s-a aprobat numarul si cuantumul burselor aferente semestrului I al anului scolar 2018-2019.

  De unde pot afla toate informatiile necesare acordarii burselor scolare?

  Informatiile necesare acordarii burselor scolare le puteti afla din Ordinul nr.5576/2011 cu modificarile si completarile ulterioare – criterii de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat.

  Se pot cumula mai multe tipuri de burse?

  Conform Ordinului nr.5576/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: ,,Un elev nu poate primi doua burse simultan, dar are dreptul sa opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o perioada mai mare de timp”.

  ,, Elevii care se incadreaza in prevederile alin. 2 si care au dreptul sa primeasca atat bursa de performanta, cat si bursa de merit, trebuie sa opteze pentru una din acestea, putand sa o aleaga pe cea cu valoare mai mare sau pentru o perioada de timp mai mare.”

  Conform Legii nr.38/2019 bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanta, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

 • Total Burse

  Sectorul 2

  (cumulat burse de ajutor social, performanata, merit si studiu)

  SEMESTRUL 1 SEMESTRUL 2 Cuantum
  16.688 12.707 41.433.864
  criterii generale de acordare a burselor